Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) – Ngày 06/4/2021, UBND huyện Lạc Sơn đã ban hành Quyết định số 3951/QĐ-UBND Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án: Nhà máy sản xuất viên gỗ nén và các sản phẩm khác từ gỗ tại xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

3d   go hoa binh

Phê quy hoạch chi tiết xây dựng lệ 1/500 dự án: Nhà máy sản xuất viên gỗ nén và các sản phẩm khác từ gỗ tại xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình với những nội dung cơ bản như sau:

Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết xây dựng lệ 1/500 dự án: Nhà máy sản xuất viên gỗ nén và các sản phẩm khác từ gỗ tại xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Hòa Bình

Đơn vị lập quy hoạch: Công ty cổ phần khảo sát thiết kế Meadi.VN.

Nội dung chính của đồ án quy hoạch:

* Quy hoạch sử dụng đất:

- Các thông số quy hoạch toàn khu:

+ Diện tích khu đất: 53.172,1m2.

+ Diện tích xây dựng công trình: 13.254,5m2 .

+ Tổng diện tích sàn: 13.590,5m2.

+ Diện tích đường giao nội bộ: 8.335,1 m2.

+ Diện tích sân bãi: 26.634,4 m2.

+ Diện tích cây xanh, thảm cỏ: 4.948,1 m2.

+ Mật độ xây dựng: 24,92%.

+ Hệ số sử dụng đất: 0,26 lần.

+ Tầng cao: 1-2 tầng.

- Bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất:

TT

Ký hiệu

Thành phần đất

Diện tích

Tỷ lệ

 

(m 2)

(%)

 
       

1

QLĐH

Đất Khu văn phòng điều hành và phục

2.671,0

5,02

 

vụ sản xuất

 
         

2

X.SX

Đất Khu kho xưởng sản xuất

16.476,6

30,99

 

3

SB

Đất Sân bãi tập kết nguyên liệu

18.470,8

34,73

 

4

PTR

Đất Khu kỹ thuật phụ trợ sản xuất

1.597,5

3,00

 

5

CX

Đất Khu cây xanh cảnh quan

4.948,1

9,31

 

6

HN

Khu mặt nước, ao hồ

673,0

1,27

 

7

 

Đất giao thông

8.335,1

15,68

 

8

 

Tổng

53.172,1

100,00

 

* Quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật:

San nền:

- Thiết lập cơ sở tính toán; lựa chọn cốt san nền thấp dần từ phía Tây Nam về phía Đông Bắc đổ dồn về các hướng có sông, suối để thoát nước, độ dốc san nền i = 0,25-1,25%.

Bảng tính toán thủy văn tại nhà máy, thông mực nước tại nhà máy ứng với số tần suất thiết kế:Thiết kế theo tần suất H5%TK = 27,75 m (xảy ra 20 năm/lần).

Theo điều 2.8.1 QCVN 01:2019 thì cao độ nền khống chế tối thiểu khu vực xây dựng công trình phải cao hơn mực nước ngập tính toán 0,5m đối với đất công nghiệp. Cao độ khống chế là 27,75 + 0,50 = 28,25 m.

Thoát nước mặt:

- Thoát nước bên ngoài nhà máy: Thoát nước địa hình bên ngoài, xung quanh nhà máy: Nước mặt chảy theo địa hình từ cao xuống thấp, hướng từ Tây Nam sang Đông Bắc. Toàn bộ lưu vực thoát nước mặt chảy về mương thoát nước hiện có nằm phía Đông Bắc ở cuối khu đất.

- Thoát nước bên trong nội bộ nhà máy:

+ Thoát nước trong nhà máy: Nước mặt trong khuôn viên nhà máy được thu nước từ các giếng thu nước vào hệ thống mương bố trí cạnh các trục đường.

+ Thoát nước ra ngoài nhà máy bằng 01 cửa xả, đổ vào mương thoát nước xung quanh ngoài hàng rào nhà máy.

+ Khẩu độ mương thoát nước từ 0,6 - 1,2m.

* Quy hoạch hệ thống giao thông:

Kết nối giao thông ngoài nhà máy:

- Kết nối với đường tỉnh lộ 437 rộng 5,5m (hiện trạng), tại vị trí đi cách đường mòn Hồ Chí Minh 1,6km.

- Đường đất phía Đông cạnh nhà máy rộng 2m (dùng dân cư đi lại).

Giao thông nội bộ nhà máy:

- Kết nối với trục đường đối ngoại bằng 01 cổng vào để vận tải và hành chính.

- Mạng lưới giao thông trong hàng rào nhà máy được bố trí phù hợp với với dây chuyền sản xuất, vận hành của nhà máy.

- Gồm các tuyến đường: Tuyến đường vào cổng (mặt cắt B-B) rộng 18m, lòng đường rộng 14m; tuyết trước khu văn phòng điều hành (mặt cắt C-C) rộng 11m; tuyến xung quanh khu kho xưởng sản xuất (mặt cắt D-D, E-E) rộng 5,5m.

- Bán kính bó vỉa tại các nút giao thông từ 8-70m.

- Chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ.

* Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Nhu cầu cấp nước cho nhà máy là để phục vụ nước sinh hoạt cho khoảng 60 công nhân và nước cứu hỏa.

+ Nước sinh hoạt: Qsh=60*40l/ng.ngđ = 2,4 m3/ng.đ.

Trong đó gồm 20l/người cho 1 ca làm việc và 20l/người cho 1 bữa ăn + Nước chữa cháy: Qcc = (1,5l/s *3600/1000)*3 = 108 m3/ng.đ.

- Nguồn nước cấp cho nhà máy dự kiến lấy từ khe nước tự chảy dẫn về nhà máy cách khoảng 2km. Nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt được cấp qua hệ thống lọc dẫn vào bể chứa rồi bơm lên bồn trên mái nhà làm việc.

- Xây dựng mạng lưới đường ống cấp nước phân phối chính sinh hoạt cho khu vực là mạng cụt, có đường kính HDPE D40-D50; hệ thống xử lý nước sạch.

* Quy hoạch hệ thống cấp điện:

Tổng nhu cầu tiêu thụ điện: 7.763 kW.

Nguồn điện:

Nguồn điện cấp cho trạm biến áp Nhà máy được lấy từ trạm biến áp 110/35kV Lạc Sơn, qua đường dây 35kV nhánh TBA xóm Trẹ (ĐZ 374 E19.1) cấp đến Nhà máy, đi qua Sông Bưởi về phía Đông khu vực Quy hoạch.

Tổng số có 02 TBA trong đó: 01 TBA 35(22)/0,4kV-2x2800kVA; 01 TBA 35(22)/0,4kV-1000kVA.

Lưới điện:

- Xây dựng đường dây trên không 35kV qua Sông Bưởi đi trên đất nông nghiệp về Nhà máy, đoạn đi qua sân trong nhà máy đi ngầm.

- Lưới điện trung thế 35KV cáp ngầm và cáp nổi.

- Hệ thống điện sinh hoạt; sản xuất 0,4kV chủ yếu bằng cáp ngầm từ tủ hạ thế TBA đến các tủ điện tổng của các hạng mục công trình.

- Hệ thống cáp điện chiếu sáng đi ngầm.

+ Chiếu sáng công cộng:

- Tỷ lệ đường trong khu công nghiệp được chiếu sáng 100%.

- Dùng cột bát giác liền cần cao từ 810m, loại cột này đó được mã kẽm. Dùng đèn LED. Tất cả các tuyến đường được chiếu sáng dùng cáp cao su ruột đồng XLPE 0,6KV. Toàn bộ hệ thống cáp được luồn trong ống nhựa xoắn chịu lực và chôn ngầm trong hào cáp ở độ sâu 0,7m. Cấp điện áp: 0,4 KV. Nguồn cấp điện cho hệ thống chiếu sáng được cấp từ trạm biến áp khu vực.

* Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:

- Trong tương lai, nhu cầu về thông tin, liên lạc của nhà máy sẽ ngày càng tăng cao. Chính vì vậy cần mở rộng dung lượng tổng đài, sử dụng hạ tầng dịch vụ bưu chính của địa phương có s n để khai thác, đa dạng hoá các loại hình cung cấp dịch vụ để phục vụ cho sản xuất.

- Khớp nối đồng bộ mạng lưới thông tin liên lạc hiện có với mạng lưới thông tin liên lạc khu vực quy hoạch.

* Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

Lưu lượng nước thải:

- Nước thải phát sinh trong nhà máy chủ yếu là nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân với lưu lượng cấp 2,4m3/ngày.đêm; Lưu lượng nước thải lấy bằng 90% lưu lượng nước cấp là 2,16m3/ngày.đêm.

Trạm xử lý nước thải sinh hoạt:

- Nước thải sinh hoạt được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại từ các khu vệ sinh và qua bể tách dầu mỡ từ nhà bếp, sau đó cùng với nước thải thông thường được dẫn về hệ thống xử lý nước thải bằng ống nhựa PVC D200.

- Xây dựng trạm xử lý nước thải với công suất 2,5m3/ngày.đêm đặt gần điểm xả thải để xừ lý toàn bộ nước thải sinh hoạt của nhà máy; nước thải được xử lý đạt tiêu chuẩn bảo vệ môi trường rồi xả ra hệ thống tiếp nhận.

Quản lý chất thải rắn:

- Tiêu chuẩn xả thải mỗi người lấy 0,5 kg/người.ngày.đêm; tổng lượng chất thải rắn là: 60 * 0,5=30kg/ngày.đêm.

- Rác thải được phân loại thu gom, tập hợp theo các thùng rác công cộng rồi được xe chuyên dụng chở về khu liên hợp xử lý chất thải rắn nằm trên xã Ân Nghĩa.

* Tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư:

- Tổng mức đầu đầu tư: Dự kiến 384.490.000.000 tỷ đồng (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi bốn tỷ, bốn trăm chín mươi triệu đồng).

- Kinh phí lập nhiệm vụ quy hoạch: 41.475.000 (Bốn mươi mốt triệu, bốn trăm bảy mươi lăm nghìn đồng chẵn)./.

- Kinh phí lập đồ án quy hoạch: 318.761.000 (Ba trăm mười tám triệu, bảy trăm sáu mươi mốt nghìn đồng chẵn)./.

- Nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Hòa Bình, còn lại là vốn vay và vốn huy động hợp pháp khá c.

* Trình tự đầu tư: Dự kiến phân kỳ đầu tư làm 2 giai đoạn, xây dựng hoànthiện đồng bộ:

- Giai đoạn 1 từ tháng 5/2021 đến tháng 8/2021: Thực hiện công tác cắm mốc quy hoạch chi tiết, chuẩn bị đầu tư, quản lý đô thị tránh tái lấn chiếm đất đai.

- Giai đoạn 2 từ tháng 9/2021 đến tháng 6/2022: Đầu tư xây dựng các hạng mục công trình trong khu đất được phê duyệt quy hoạch.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Hòa Bình chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, đơn vị tư vấn thiết kế tổ chức công bố công khai quy hoạch đã được phê duyệt, cắm mốc giới ngoài thực địa theo quy định pháp luật./.

 

* Nội dung Quyết định phê duyệt và nội dung Quy hoạch xem trong file đính kèm dưới đây:

 

1. Quyết định số 3951/QĐ-UBND Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án: Nhà máy sản xuất viên gỗ nén và các sản phẩm khác từ gỗ tại xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

2. Thuyết minh Quy hoạch chi tiết.

3. Bản đồ quy hoạch chi tết Đồ án.

4. Maket Đồ án Quy hoạch.

 

Bùi Mai            

 

Văn bản mới

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

 

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

THHTVBbaucu

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

13756261
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
3907
4979
19025
4340270
73150
104556
13756261

Your IP: 52.91.0.112
2022-01-19 16:24

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction