Dự án - Quy hoạch - Khoa học

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Quyết định số 7235/QĐ-UBND, ngày 19/9/2016 của Ủy ban nhân dân huyện về việc Phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững huyện Lạc Sơn đến năm 2020.

Nội dung của Đề án tải về tại đây:

 

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Bùi Thị Mai