Dự án - Quy hoạch - Khoa học

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Quyết định số 1231/QĐ-UBND, ngày 07/3/2017 của Ủy ban nhân dân huyện về việc Phê duyệt Đề án thu hút đầu tư, phát triển thương mại – dịch vụ huyện Lạc Sơn giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 với những nội dung cụ thể như sau:

Nội dung của Đề án tải về tại đây:

 

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Bùi Thị Mai