Dự án - Quy hoạch - Khoa học

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Quyết định số 1492/QĐ-UBND, ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh, Quyết định phê duyệt danh mục dự án thu hút đầu tư từ năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Nam

Tên Dự án: DỰ ÁN SẢN XUẤT NẤM (Thuộc Danh mục dự án thu hút đầu tư từ năm 2016 trên địa bàn huyện Lạc Sơn)

* Địa điểm đầu tư: Huyện Lạc Sơn

* Quy mô dự án/Công suất thiết kế (Dự kiến): 2-3 tấn nấm/ngày đêm

* Diện tích: 5-7 ha

* Tổng mức đầu tư: 10 tỷ đồng

* Hình thức đầu tư: FDI, DDI, BCC

* Cơ quan đầu mối liên hệ: Sở NN & PTNT tỉnh Hòa Bình.

* Căn cứ thực hiện: Theo Quyết định số 1492/QĐ-UBND, ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh, Quyết định phê duyệt danh mục dự án thu hút đầu tư từ năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

 

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Bùi Thị Mai