Dự án - Quy hoạch - Khoa học

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Quyết định số 1492/QĐ-UBND, ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh, Quyết định phê duyệt danh mục dự án thu hút đầu tư từ năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

pt2 98B4903

Tên Dự án: DỰ ÁN TRỒNG CÂY DƯỢNG LIỆU (Thuộc Danh mục dự án thu hút đầu tư từ năm 2016 trên địa bàn huyện Lạc Sơn)

* Địa điểm đầu tư: Huyện Lạc Sơn

* Quy mô dự án/Công suất thiết kế (Dự kiến): 500ha nguyên liệu/ huyện

* Diện tích: 500ha/DA.

* Tổng mức đầu tư: Theo đề nghị của nhà đầu tư

* Hình thức đầu tư: FDI, DDI, BCC

* Cơ quan đầu mối liên hệ: Sở NN & PTNT tỉnh Hòa Bình.

* Căn cứ thực hiện: Theo Quyết định số 1492/QĐ-UBND, ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh, Quyết định phê duyệt danh mục dự án thu hút đầu tư từ năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

 

 

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Bùi Thị Mai