Dự án - Quy hoạch - Khoa học

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Quyết định số 1492/QĐ-UBND, ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh, Quyết định phê duyệt danh mục dự án thu hút đầu tư từ năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Doithung QH

Tên Dự án: ĐẦU TƯ KHAI THÁC QUẦN THỂ DU LỊCH QUÝ HÒA (Thuộc Danh mục dự án thu hút đầu tư từ năm 2016 trên địa bàn huyện Lạc Sơn)

* Địa điểm đầu tư: Xóm Dọi, xóm Khả, xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn

* Quy mô dự án/Công suất thiết kế (Dự kiến): Đầu tư xây dựng quần thể du lịch xã Quý Hòa nhằm khai thác thế mạnh du lịch của địa phương.

* Diện tích: Theo đề xuất của nhà đầu tư

* Tổng mức đầu tư: Theo đề xuất của nhà đầu tư

* Hình thức đầu tư: FDI, DDI, BCC

* Cơ quan đầu mối liên hệ: Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Hòa Bình.

* Căn cứ thực hiện: Theo Quyết định số 1492/QĐ-UBND, ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh, Quyết định phê duyệt danh mục dự án thu hút đầu tư từ năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

HoKHa QH1

 

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Bùi Thị Mai