Kinh tế

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Ngày 14/1, Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động tính dụng Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

TK NHCSXH2021

Hội nghị tiến hành trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tính dụng chính sách xã hội năm 2020

Năm 2020, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Lạc Sơn đã ưu tiên đầu tư nguồn vốn tín dụng chính sách cho các xã thuộc vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số; hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Qua đánh giá, các nguồn vốn phát huy được hiệu quả, có vai trò quan trọng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; giải quyết việc làm bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Kết quả, trong năm, Ban Đại diện NHCSXH huyện đã chỉ đạo NHCSXH huyện giải ngân kịp thời cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện, với tổng dư nợ đạt 440.881 triệu đồng, tăng 26.816 triệu đồng so với đầu năm, hoàn thành 99,99%KH, tỷ lệ nợ quá hạn 0,045%/tổng dư nợ. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã nhiều hộ gia đình có vốn đầu tư phát triển kinh tế, tạo việc làm cho 215 lao động, sửa chữa được 53 ngôi nhà cho hộ nghèo, hỗ trợ sửa chữa, xây mới 746 công trình nước sạch, 673 công trình vệ sinh đạt chuẩn…

Năm 2021, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về những chính sách tín dụng mới đến các cấp, các ngành và tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát về sử dụng nguồn vốn, đôn đốc xử lý thu hồi nợ quá hạn, nâng cao chất lượng tín dụng tại các xã có chất lượng hoạt động tín dụng thấp. Bám sát chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được NHCSXH tỉnh giao để giải ngân kịp thời, đúng quy định. Nâng cao chất lượng và hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội; tiếp tục kiện toàn tổ tiết kiệm vay vốn, chú trọng đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ của NHCSXH và các tổ chức đoàn thể nhận ủy thác, tổ tiết kiệm vay vốn. Phát động các phong trào thi đua, tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, động viên, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân, những điển hình tiên tiến có thành tích đóng góp tích cực cho công tác giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 11 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động tín dụng chính sách năm 2020./.

 

 

Bùi Mai                     

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Bùi Thị Mai