Kinh tế

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Chiều 23/11, đồng chí Bùi Văn Lịnh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì Hội thảo lấy ý kiến lần 3 về dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025.Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Kía – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện; Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện.

DcLinh-23-11-20

Đồng chí Bùi Văn Lịnh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021- 2025 gồm 03 phần: Phần thứ nhất: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện 5 năm 2016-2020; Phần thứ hai: Dự báo các yếu tố tác động đến phát triển kinh tế - xã hội huyện giai đoạn 2021 - 2025; Phần thứ ba: Mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội huyện 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

Trong quá trình xây dựng, UBND huyện đã chủ trì phối hợp với cơ quan tư vấn, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện tổ chức đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, xây dựng dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025. Sau đó, đã tổ chức lấy 02 hội thảo lấy ý kiến tham gia của các địa phương, đơn vị để bổ sung hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch. Hội thảo lần này là hội thảo lần thứ 3, cũng là lần hội thảo cuối cùng lấy ý kiến để hoàn thiện, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016-2020, từ đó nêu lên những nhân tố cần phát huy, vấn đề cần rút kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện trong giai đoạn tới; nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XXVII Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, như: Tốc độ tăng trưởng GTSX bình quân đạt12%/năm; thu ngân sách nhà nước đạt 170 tỷ đồng, tỷ lệ đô thị hóa 15%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 4%/năm; đến năm 2025; 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới...

Tại hội thảo đã có 13 lượt ý kiến, tập trung đề xuất các giải pháp, biện pháp cụ thể với tình hình thực tế của huyện và phù hợp với xu thế phát triển của đất nước, của thế giới; các giải pháp, biện pháp tổ chức thực hiện Kế hoạch; nhằm tạo điều kiện, tiền đề để tăng tốc cho những năm sau, nhằm hoàn thành các mục tiêu và Nghị quyết Đại hội XXVII Đảng bộ huyện đã đề ra.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Lịnh đánh giá cao những ý của đại diện cơ quan, đơn vị và chuyên gia. Đồng chí đề nghị đơn vị tư vấn, cơ quan chuyên môn của huyện trên cơ sở ý kiến thảo luận, khẩn trương chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện, đảm bảo, đầy đủ tính thực tiễn và có tính khả thi trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nội dung Kế hoạch. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để kế hoạch được triển khai đảm bảo các mục tiêu, chỉ tiêu; góp phần thực hiện, khai thác hiệu quả những tiềm năng, thế mạnh phát triển KT - XH của địa phương./.

 

 

Bùi Mai                           

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Bùi Thị Mai