Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

(LSĐT) - Sáng 15/9, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Hành – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp – Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Lãnh đạo UBND huyện; Lãnh đạo Ủy ban MTTQ, các cơ quan, ban, ngành của huyện; Lãnh đạo các cơ quan của tỉnh đứng chân trên địa bàn và đại biểu tại 24 điểm cầu các xã, thị trấn. Đồng chí Bùi Văn Lịnh – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

DcDiep TkyT9-2020

Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp - Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

9 tháng đầu năm 2020, thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh khó khăn, thuận lợi đan xen, nhưng với tinh thần vào cuộc mạnh mẽ của toàn bộ hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội của huyện vẫn đạt được những chuyển biến tích cực, một số chỉ tiêu đạt và vượt so với cùng kỳ, cụ thể như: Đối với lĩnh vực kinh tế: Tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm đạt 21.233,6ha (99,9%KH năm), diện tích gieo trồng cây có hạt đạt 13.946ha (103,3%KH năm); thực hiện hoàn thành diện tích dồn điền, đổi thửa theo kế hoạch (7,64ha); tổng diện tích cây ăn quả có múi tăng 21% so với cùng kỳ; trồng rừng đạt 94,7%KH năm. Đối với xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2020 (xã Tân Lập), hiện đang đẩy nhanh tiến độ lập để hoàn thành các tiêu trí; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Lễ đón bằng công nhận xã Thượng Cốc đạt chuẩn NTM năm 2019; tiếp tục nâng cao các tiêu chí NTM đối với các xã đã đạt được. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 1.669 tỷ đồng (77,99%KH năm); giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ước đạt 566 tỷ đồng (80,63%KH năm). Tổng thu NSNN trên địa bàn ước đạt 40.768 triệu đồng (50,77%KH năm); giải ngân vốn đầu tư công đạt 81.575 triệu đồng (61,22%KH). Công tác thu hút đầu tư tiếp tục được thực hiện, 9 tháng có 25 dự án được cấp phép đầu tư sản xuất kinh doanh tại huyện, với tổng vốn đầu tư đạt 596,7 tỷ đồng, tổng diện tích đất thực hiện dự án là 1.258,93ha, trong đó có 14 dự án đã hoàn thành và đưa vào hoạt động… Trong lĩnh vực nội chính, văn hóa, xã hội: Đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của huyện; chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học, chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học 2020 – 2021, các nhà trường đều thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19. Các chính sách đảm bảo, an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực; Tổng kinh phí chi trả hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid 19 là 48.385.500.000đ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân được ổn định.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 9 tháng đầu năm 2020, huyện Lạc Sơn còn những tồn tại, hạn chế như: Dịch bệnh Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân trên địa bàn huyện; việc xây dựng xã đạt chuẩn NTM tiến độ triển khai còn chậm; xúc tiến đầu tư tìm đầu ra cho sản phẩm một số mặt hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp còn hạn chế, đặc biệt là sản phẩm nông nghiệp; quản lý xây dựng ở một số địa phương thiếu chặt chẽ; quản lý môi trường chưa được chú trọng; công tác chỉ đạo, điều hành của một số xã còn thiếu giải pháp cụ thể, thiếu kiểm tra đôn đốc; thủ trưởng một số cơ quan chuyên môn chưa thực hiện tốt chức năng tham mưu cho UBND huyện về quản lý nhà nước về lĩnh vực được giao; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở một số đơn vị chưa thực hiện tốt; hệ thống vật chất, trang thiết bị y tế, thiết chế văn hóa cơ sở còn khó khăn, thiếu thốn; quá trình chi trả hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 còn xảy ra sai phạm ở một số xã; tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy còn tiềm ẩn phức tạp; công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực còn hạn chế…

DcLinh TkyT9-2020

Đồng chí Bùi Văn Lịnh - Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp – Bí thư Huyện ủy đề nghị trong thời gian tới UBND huyện cần tăng cường chỉ đạo trên các lĩnh vực: Tập trung chỉ đạo trong công tác thu ngân sách nhà nước, đặc biệt chú trọng nguồn thu từ đất; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu tái định cư thuộc Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM đối với xã Tân Lập; Công tác quy hoạch; Quan tâm công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cần thực hiện chặt chẽ và không để xảy ra sai sót.

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020, Đồng chí Bùi Văn Lịnh - Chủ tịch UBND huyện đề nghị các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn giải quyết hiệu quả những hạn chế, tồn tại, tập trung cao độ, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020; tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, đặc biệt quan tâm đến tính khả thi khi lập quy hoạch, chú ý đến quy hoạch liên kết vùng; tập trung làm tốt công tác dồn điền, đổi thửa, xây dựng sản phẩm O-COP, đảm bảo sản phẩm làm ra có giá trị, có nhãn hiệu, được bảo hộ để đáp ứng nhu cầu thị trường và đảm bảo giá trị kinh tế cho người dân; tập trung thực hiện các giải pháp thu ngân sách; đối với chi ngân sách phải đảm bảo các chế độ chi cho con người, công tác thanh toán, quyết toán phải đảm bảo theo quy định; tăng cường quản lý tài nguyên, khoáng sản, môi trường; chuẩn bị tốt cho công tác phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo tốt các điều kiện cho dạy và học trong các nhà trường; thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; làm tốt công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để tình trạng khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp xảy ra. Các cấp, các ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện; Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các phong trào thi đua yêu nước để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2020./.

 

 

Bùi Mai                  

 

Văn bản mới

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

 

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

THHTVBbaucu

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

13568301
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
3844
4433
26103
4157818
82663
123263
13568301

Your IP: 54.227.97.219
2021-11-27 20:21

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction