Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Sáng nay (11/9), Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị tập huấn về lĩnh vực Khoa học và Công nghệ năm 2020. Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Chủm – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; các báo cáo viên thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình. Về phía huyện Lạc Sơn có đồng chí Bùi Thanh Tùng – Phó Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan, đơn vị chức năng của huyện; Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; Đại diện Hợp tác xã, cá thể sản xuất kinh doanh sản phẩm dịch vụ tiêu biểu các xã, thị trấn.

DCChum11-9-20

Đồng chí Bùi Văn Chủm - Phó Giám đốc Sở KH - CN tỉnh Hòa Bình phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn, đồng chí Bùi Văn Chủm – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình cho biết: Thời gian qua, Sở KH-CN đã xây dựng được trên 30 thương hiệu, nhãn hiệu cho các sản phẩm trên địa bàn tỉnh. Các nhiệm vụ về nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ cũng đã được triển khai đến cơ sở. Cùng với việc tập trung đăng ký bảo hộ và quản lý hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm đặc sản, để duy trì và phát triển thương hiệu, các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã được hỗ trợ, tạo điều kiện tham gia nhiều hội nghị xúc tiến đầu tư, hội chợ xúc tiến thương mại; gắn việc quảng bá sản phẩm mang nhãn hiệu với du lịch… Vì vậy, việc trang bị kiến thức về khoa học và công nghệ là rất quan trọng, giúp người dân, doanh nghiệp tham gia hiệu quả, chủ động tiếp cận thị trường, đồng thời giữ gìn và phát huy danh tiếng và uy tín chất lượng “thương hiệu” của các đặc sản địa phương phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

DCTung11-9-20

Đồng chí Bùi Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Tùng – Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Huyện Lạc Sơn có tỷ trọng cơ cấu kinh tế về nông nghiệp còn chiếm rất cao (37%), CN-TTNC 29%, Dịch vụ 34%... Trên địa bàn có khoảng 90 doanh nghiệp đang hoạt động; có 31 hợp tác xã; 5.458 hộ đăng ký kinh doanh; có 08 xã đạt chuẩn NTM. Các cấp Ủy, đảng, chính quyền rất coi trọng công tác khoa học – công nghệ gắn với sản xuất, kinh doanh; hàng năm huyện đã dành nguồn kinh phí cho việc phát triển đề tài, mô hình ứng dụng khoa học công nghệ…. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các đại biểu dự lớp tập huấn cần tập trung lắng nghe, nắm bắt kiến thức, vận dụng trong thời gian tới đối với địa phương, doanh nghiệp, HTX, hộ cá thể để nhằm áp dụng vào thực tiễn, phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế chung của toàn huyện.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên triển khai các nội dung: Phổ biến về xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm thế mạnh của địa phương; Giới thiệu về hệ thống truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm; Giới thiệu hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Khoa học Công nghệ; Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Chính sách về phát triển Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ.

TaphuanKHCN2020

Toàn cảnh hội nghị tập huấn về KH - CN năm 2020

Thông qua lớp tập huấn với mong muốn nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về tạo lập, quản lý, khai thác, phát triển và bảo vệ giá trị tài sản trí tuệ; hỗ trợ đăng ký, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ một số sản phẩm, dịch vụ lợi thế và đặc trưng của địa phương mang tên địa danh dưới dạng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể; triển khai thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018-2020 và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hòa Bình năm 2020 đảm bảo đúng tiến độ thời gian và hiệu quả… Qua đó, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, có thương hiệu mang tính đặc trưng lợi thế của mỗi vùng, mỗi xã đáp ứng cho tiêu dùng trong tỉnh, trong nước và xuất khẩu, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị…/.

 

 

Bùi Mai                       

 

 

Văn bản mới

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

 

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

THHTVBbaucu

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

13762594
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
5194
5046
25358
4340270
79483
104556
13762594

Your IP: 54.224.117.125
2022-01-20 22:42

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction