Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Ngày 21/02/2020, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến với 24 điểm cầu xã, thị trấn trên địa bàn huyện để đánh giá công tác Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN), đánh giá kết quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020. Đồng chí Bùi Văn Chanh – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

DcChanh-21-2-20

Đồng chí Bùi Văn Chanh - Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ trì hội nghị

 

Trong năm 2019, tình hình thời tiết, khí hậu có khá nhiều điểm khác biệt so với nhiều năm gần đây. Trong năm,Từ tháng 02 – 04, chịu sự ảnh hưởng của không khí lạnh trung bình, nhiệt độ thấp nhất từ 8 – 90C. Mùa hè, nắng nóng xuất hiện sớm, nhiệt độ cao nhất 40,80C. Tháng 7, 8, 10, do hiện tượng thời tiết cực đoan nắng nóng kéo dài kèm theo mưa giông, tuy nhiên ảnh hưởng không lớn. Về mưa lũ, địa bàn huyện chịu ảnh hưởng hoàn lưu của 02 cơn bão, đặc biệt cơn bão số 03 gây mưa lớn từ ngày 01 – 05/8, gây thiệt hại nhiều tài sản, hoa màu, nhà cửa của nhân dân.

Trước diễn biến của thời tiết, UBND huyện, Ban Chỉ huy phòng chống, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã chủ động chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng và triến khai toàn diện công tác phòng, chống thiên tai trong năm. Ngay sau khi mưa lũ và thiên tai xảy ra, Lãnh đạo huyện, các thành viên Ban Chỉ huy PCTT & TKCN huyện đã trực tiếp đi kiểm tra tình hình, chỉ đạo các địa phương huy động các nguồn lực, vận dụng phương châm “4 tại chỗ” kịp thời thực hiện công tác phòng chống, khắc phục; kịp thời thăm hỏi, động viên, giúp đỡ những gia đình người bị nạn; hướng dẫn người dân làm thủ tục hưởng hỗ trợ; tiếp nhận kinh phí của cấp trên để hỗ trợ, ổn định và khôi phục sản xuất cho nhân dân. Năm 2019, tổng các nguồn lực huy động hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn là 1.069.500.000 đồng, trong đó: Tỉnh hỗ trợ 09 hộ gia đình bị ảnh hưởng thiên tai 270.000.000 đồng; khắc phục, sửa chữa hệ thống điều tiết hồ đập 100.000.000 đồng; sửa chữa đường tràn 99.500.000; sửa chữa hồ đập 600.000.000 đồng.

Năm 2020 theo dự báo, tình hình thời tiết khí hậu thuỷ văn sẽ có những diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều loại hình thiên tai, phân bố trên diện rộng, ngay từ đêm 30 Tết Nguyên đán trên địa bàn huyện đã xuất hiện mưa đá dày đặc tại các xã Vùng Cao, gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất, hoa màu của nhân dân; cần chủ động đề phòng bão mạnh, mưa lớn kèm theo tố, lốc, mưa đá, lũ lớn và sạt lở đất... Đặc biệt, chú ý các trận mưa lớn dự tính sẽ xuất hiện tập trung từ tháng 7 đến tháng 10/2020. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Lạc Sơn đã xây dựng và triển khai phương án PCTT&TKCN năm 2020, trong đó có các phương án ứng phó với các cơn bão trong năm, phương án xử lý các trọng điểm, các vị trí xung yếu, sẵn sàng ứng phó có hiệu quả khi thiên tai xảy ra nhằm giảm thiệt hại ở mức thấp nhất về người và tài sản. Một số tình huống thiên tai nghiêm trọng được xây dựng phương án riêng. Trong đó chỉ rõ những nhiệm vụ cấp bách cần thực hiện, vật tư và phương tiện cần chuẩn bị, đồng thời giao trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị có liên quan.

Đối với kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2019: Tổng nguồn vốn huy động ước tính đến nay đạt 155.649 triệu đồng, trong đó: Vốn trực tiếp từ Chương trình MTQG 23.720 triệu đồng, nguồn vốn xây dựng cơ bản trung ương, tỉnh, huyện: 35.823 triệu đồng, nguồn vốn lồng ghép: 10.500 triệu đồng, vốn tính dụng: 36.606 triệu đồng, vốn doanh nghiệp: 35.000 triệu đồng, nguồn vốn từ nhân dân đóng góp: 14.000 triệu đồng. Đến nay đã có 09 xã đạt 19 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 13,64 tiêu chí. Ngoài ra, Chương trình "Mỗi xã mỗi sản phẩm" OCOP cũng đã bước đầu đạt được những kết quả nhất định, đến nay, huyện Lạc Sơn đã02 sản phẩm được công nhận đạt sản phẩm OCOP đặc trưng. Một số xã bắt đầu xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, quan tâm chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, triển khai liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, phát triển phong trào khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu ở ở một số đơn vị xã.

Năm 2020, huyện Lạc Sơn phấn đấu có thêm 01 xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới, các xã được công nhận đạt chuẩn NTM tiếp tục phấn đấu đạt chuật NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Số tiêu chí bình quan chung của một xã tăng thêm từ 01 tiêu chí/xã, nâng tiêu chí bình quân chung lên 15 tiêu chí/xã; duy trì, cung cố và giữ vững không có xã đạt dưới 10 tiêu chí. Phấn đấu 03 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 01 xã đạt NTM kiểu mẫu. Toàn huyện ít nhất từ 02 – 03 mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị có hiệu quả trở lên. Phấn đấu xã đạt chuẩn NTM có ít nhất 01 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu được công nhận, 02 vườn mẫu được công nhận. Phấn đấu năm 2020 có 03 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP./.

 

 

Bùi Mai                             

 

Văn bản mới

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

 

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

THHTVBbaucu

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

12743442
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
4103
6680
40021
3305515
66423
174429
12743442

Your IP: 34.239.157.140
2021-06-13 14:59

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction