Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) – Chiều ngày 08/01/2020, đồng chí Bùi Văn Khánh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Tham dự có đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành và lãnh đạo các huyện, thành phố.

Tại điểm cầu huyện Lạc Sơn, tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Hành – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện.

 

IMG 6009

 

Đồng chí Bùi Văn Khánh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Hội nghị đã được nghe trình bày Kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Kế hoạch tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao nâng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình năm 2020.

Năm 2020, các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tập trung triển khai phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” với các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, cụ thể: triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách của Trung ương về chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu nền kinh tế; đẩy mạnh thực hiện 03 đột phá chiến lược; tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi; phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế; phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa – xã hội.

UBND tỉnh cũng đưa ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm mục tiêu tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, bình đẳng, thân thiện, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh để hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn có hiệu quả; tập trung thu hút các doanh nghiệp có năng lực đến đầu tư tại tỉnh, góp phần tạo nguồn lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

 

IMG 6006

Điểm cầu tại UBND huyện Lạc Sơn

 

Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh đã nhấn mạnh: năm 2020 là một năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, là năm cuối cùng thực hiện Kế hoạch phát triển KT – XH giai đoạn 5 năm 2016 – 2020 và là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII. Để chuẩn bị tốt cho thời gian tới, các cơ quan, ban, ngành, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh cần tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp với tinh thần cao nhất; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành; phát huy hơn nữa các thành quả kinh tế - xã hội đã đạt được trong năm 2019, đặt ra những mục tiêu cao hơn để phất đấu hoàn thành các chỉ tiêu sớm so với kế hoạch đề ra; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu dự báo khó đạt; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư lớn, trọng điểm; đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính; tiếp tục đẩy mạnh, đẩy nhanh công tác giảm nghèo,…/.

 

 

Thanh Hoa

Văn bản mới

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Chanh - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Bùi Văn Vũ - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 

HD-dichvucongtr1

 

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

10963233
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
5619
5978
25057
1507383
97171
149458
10963233

Your IP: 3.228.11.9
2020-08-12 21:52

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 

 

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction