Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Sáng 28/8, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 và tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân, phong trào tiêu biểu thực hiện phong trào thi đua “Huyện Lạc Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở ngành: Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương – Chủ tịch Hội Nông Dân; đồng chí Vũ Ngọc Sơn – Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải; đồng chí Bùi Văn Thắng – Phó Giám đốc Sở Tài chính và lãnh đạo, đại diện một số sở, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Về phía huyện Lạc Sơn có đồng chí Bùi Văn Hành – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Bùi Văn Hiền – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, hội, đơn vị, các doanh nghiệp trên địa bàn; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

DcDiep-khenthuong28-8

Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020

Khi bắt tay vào xây dựng NTM, huyện Lạc Sơn có số tiêu chí bình quân tại thời điểm đánh giá năm 2010 đạt 5,1 tiêu chí/xã (xã cao nhất đạt 7 tiêu chí, xã đạt 3 tiêu chí), các tiêu chí chưa đạt được là những tiêu chí hết sức khó khăn như giao thông, thuỷ lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hoá, y tế, hộ nghèo…, đồng thời sản xuất nông nghiệp còn manh mún, lạc hậu, giá trị hàng hoá chưa cao, chưa hình thành được vùng sản xuất. Toàn huyện có 14/28 xã đặc biệt khó khăn, thu nhập bình quân đầu người thấp (mới đạt 10,5 triệu đồng/người/năm), tỷ lệ hộ nghèo còn cao (57,2%), với xuất phát điểm thấp đây thực sự là khó khăn, thử thách lớn.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, đến nay toàn huyện có 09 xã đạt 19/19 tiêu chí (Trong đó có 08 xã đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM, 01 xã đã hoàn thiện hồ sơ trình tỉnh thẩm định); 11 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí; 08 xã đạt 8 – 9 tiêu chí. Thu nhập bình quân toàn huyện đạt 36 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 19,93%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 96,12%; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch hợp vệ sinh là 95%... Phấn đấu hết năm 2019 không có xã dưới 10 tiêu chí (Bình quân toàn huyện đạt 14,5 tiêu chí/xã). Tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM trong 10 năm qua là 1.403,724 tỷ đồng, trong đó: Vốn trực tiếp từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM: 156,182 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách trung ương: 550,101 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách tỉnh: 249,317 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách huyện: 122,827 tỷ đồng; nguồn vốn từ nhân dân đóng góp: 236,290 tỷ đồng; vốn vay tín dụng: 64,463 tỷ đồng; nguồn vốn sự nghiệp: 24,544 tỷ đồng. Huy động nhân dân hiến đất làm giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, xây dựng các công trình hạ tầng: 226.972,5m2, đóng góp 73.280 ngày công, tổng kinh phí ước đạt trên 24,7 tỷ đồng. Phong trào thi đua "Huyện Lạc Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới” do UBND huyện phát động đã đi vào chiều sâu, các cấp chính quyền và mọi tầng lớp nhân dân đón nhận, hưởng ứng tích cực. Bộ mặt nông thôn được đổi mới, cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp, hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục được củng cố, kinh tế địa phương tiếp tục phát triển, nhiều mô hình kinh tế có thu nhập cao đã bước đầu được hình thành và sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt, thu nhập tăng nhanh; các tiêu chí xây dựng NTM được cải thiện và nâng lên. Các xã đã duy trì và phát triển các tiêu chí nông thôn mới đạt được.

Toancanh-TKNTM2019

Toàn cảnh hội nghị

Mục tiêu đến năm 2020, huyện Lạc Sơn phấn đấu thêm 02 xã đạt chuẩn NTM, nâng tỷ lệ các xã đạt chuẩn NTM lên 35,7%; 01 xã đạt chuẩn NTM kiểm mẫu; 50% số xã có mô hình khu dân cư nông thôn kiểu mẫu; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 40 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 3 – 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 40%; tỷ lệ người dân tham gia các loại hình bảo hiểm y tế đạt trên 90%; tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh trên 91%.

Giai đoạn 2021 – 2025, phấn đấu 50% số xã đạt chuẩn NTM, 15% số xã đạt NTM nâng cao, 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 45 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 15%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 55%; tỷ lệ người dân tham gia các loại hình bảo hiểm y tế đạt trên 95%; tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch đạt trên 95%.

Giai đoạn 2025 – 2030, phấn đấu 75% số xã đạt chuẩn NTM, 30% số xã đạt NTM nâng cao, 20% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 55 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 65%; tỷ lệ người dân tham gia các loại hình bảo hiểm y tế đạt trên 98%; tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch đạt trên 98%.

DcDiep-ketluan28-8

Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp - Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận tại hội nghị

Phát tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Điệp cho rằng kết quả qua 10 năm xây dựng NTM là sự phấn đấu, nỗ lực cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân toàn huyện. Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở tiếp tục vào cuộc một cách quyết liệt, trong lãnh đạo, chỉ đạo phải đề ra các giải pháp thực hiện trong xây dựng NTM; làm tốt công tác huy động nguồn lực, phát huy các tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực của địa phương, có kế hoạch hợp lý để phát triển kinh tế, duy trì ổn định và từng bước hiện đại hóa, thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng; thực hiện phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ, đặc biệt quan tâm việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào phát triển nông nghiệp, nông thôn; giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn, phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

DcNhuan-khenthuong28-8

Đồng chí Nguyễn Huy Nhuận - Phó Chủ tịch UBND huyện trao thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng

Dịp này, huyện Lạc Sơn đã được tỉnh tặng cờ thi đua, bằng khen cho 09 tập thể, 05 cá nhân. UBND huyện đã tổ chức tôn vinh, khen thưởng 20 tập thể, 32 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, nâng cao các tiêu chí, hội nghị đã phát động phong trào “Huyện Lạc Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến 2030./.

 

 

 

Bùi Mai           

 

Văn bản mới

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Chanh - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Bùi Văn Vũ - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 

HD-dichvucongtr1

 

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

10964471
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
299
6558
26295
1507383
98409
149458
10964471

Your IP: 34.238.248.103
2020-08-13 00:36

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 

 

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction