Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Ngày 23/8, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị chuyên đề đánh giá công tác quản lý thu, chi ngân sách, quản lý tài sản công; quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường 7 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Bùi Thanh Tùng – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Tài chính Kế hoạch, Tài nguyên – Môi trường; Kinh tế và Hạ tầng; Chi cục Thuê; Kho bạc Nhà nước; Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND, công chức tài chính – kế toán, địa chính nông nghiệp các xã, thị trấn; Hiệu trưởng, kế toán các đơn vị trường học.

 

HNCD-23-8

Toàn cảnh hội nghị

Thu Ngân sách Nhà nước đạt 55,51% dự toán HĐND huyện giao

Theo báo cáo trình tại hội nghị, thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện thực hiện 7 tháng đầu năm đạt 19.427,4 triệu đồng, đạt 57,14% dự toán Ủy ban nhân dân tỉnh giao; đạt 55,51% dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao. Thu ngân sách địa phương đạt 588.086 triệu đồng, đạt 86,12% dự toán tỉnh giao, đạt 79,34% dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao.

Về chi NSNN, 7 tháng qua đạt 415.588 triệu đồng, bằng 56,18% dự toán tỉnh giao, 56,07% dự toán HĐND huyện giao. Công tác quản lý chi NSNN được thực thi chặt chẽ, theo đúng dự toán. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động rà soát, sắp xếp, thực hiện chi, mua sắm tài sản công theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Đối với thu, chi ngân sách cấp xã: Nhìn chung, thu NSNN đối với cấp xã có nhiều cố gắng so với năm 2018. Thu NSNN dự toán HĐND huyện giao 2.525 triệu đồng, kết quả thực hiện 7 tháng là 2.693 triệu đồng, đạt 95,3% dự toán. Tính đến 31/7 đã có 06 xã thực hiện đạt và vượt dự toán giao; một số xã đạt trên 90% dự toán giao. Tuy nhiên, vẫn còn một số xã thu còn rất thấp.

Phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2019

Về các nhiệm vụ, giải pháp các tháng cuối năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục quán triệt, triển khai quyết liệt các văn bản về nhiệm vụ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của cấp trên; tăng cường quản lý, chống thất thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn. Trong đó, tổ chức thu đúng, thu đu, kịp thời các khoản thu theo quy định của pháp luật. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách Nhà nước, bám sát thực tế, phans đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2019.

Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, môi trường

Ngay từ đầu năm 2019, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường. Chủ động thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác QLNN về tài nguyên, môi trường trên địa bàn huyện như: Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019; lập, điều chỉnh, công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020; tổ chức kiểm tra, rà soát, điều chỉnh phương án quy hoạch, sử dụng đất phù hợp với tình hình địa phương; kiểm tra, thẩm định hồ sơ và thực hiện giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất với tổng diện tích 74.971m2; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho 326 hộ gia đình; thực hiện đúng trình tự, quy trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giải quyết tốt các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; chỉ đạo thực hiện bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên, khoáng sản…. Những tháng cuối năm, UBND huyện tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, trong đó chú trọng: Xây dựng và tổng hợp bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 – 2024; chuẩn bị tài liệu, hồ sơ triển khai thực hiện kiểm kê đất đai năm 2020; lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 – 2030, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu năm 2020 theo đúng thời gian quy định…

 

DcTung-23-8

 

Đồng chí Bùi Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Tùng – Phó Chủ tịch UBND huyện cho rằng: Công tác quản lý và sử dụng ngân sách, tài sản công; Công tác quản lý tài nguyên môi trường, đặc biệt là quản lý đất đai, đây là vấn đề hết sức quan trọng. Qua hội nghị đã đánh giá cơ bản đầy đủ các mặt làm được, khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện; đưa ra phương hướng, giải pháp cụ thể để làm tốt hơn trong công tác quản lý ngân sách, tài sản công, quản lý đất đai tại địa phương. Đảm bảo mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, đóng góp vào việc thực nhiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện./.

 

 

 

Bùi Mai                   

 

Văn bản mới

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Chanh - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Bùi Văn Vũ - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 

HD-dichvucongtr1

 

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

10978300
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
3177
5900
40124
1507383
112238
149458
10978300

Your IP: 3.219.167.194
2020-08-15 14:06

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 

 

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction