Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Sáng 04/10, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Lạc Sơn về kiểm tra tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng các công trình nhà lớp học trường Mầm non và Tiểu học thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học các trường mầm non, tiểu học vùng đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa trên địa bàn huyện Lạc Sơn. Thamg gia đoàn có lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh.

Về phía huyện Lạc Sơn có đồng chí Phục - Phó Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn của huyện.

DcCuu 04-10-18
Đồng chí Bùi Văn Cửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biếu kết luận tại buổi làm việc

Thực hiện Chương trình Kiên cố hóa Trường lớp học và Nhà công vụ giai đoạn 2008 – 2016, theo Quyết định 1809/QĐ-UBND, uyện Lạc Sơn được tỉnh phê duyệt đầu tư xây dựng 595 phòng, với tổng mức đầu tư: 127.983.581.000 đồng, trong đó: Mầm non: 191 phòng, Tiểu học: 287 phòng, THCS: 117 phòng. Số phòng học đã triển khai xây dựng hoàn thành là 438 phòng, trong đó: Mầm on 135 phòng, Tiểu học 211 phòng, THCS 92 phòng. 157 phòng chưa được đầu tư xây dựng do chưa có nguồn kinh phí.

Tổng số phòng học hiện có trên địa bàn huyện Lạc Sơn tính đến thời điểm tháng 9/2018 là 1.215 phòng, trong đó: Phòng học kiên cố là 999 phòng; phòng bán kiên cố là 123 phòng; phòng tạm, xuống cấp là 93 phòng; còn 27 lớp đang học nhờ, học mượn.

Trong giai đoạn 2017 – 2020, thực hiện chủ trương đầu tư Chương trình kiên cố hóa trường lớp học Mầm non, Tiểu học cho vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa tỉnh Hòa Bình, huyện Lạc Sơn được đầu tư xây dựng 24 phòng học của 05 trường Mầm non: Xã Quý Hòa, Tuân Đạo, Tự Do, Phú Lương B, Chí Đạo. Tính đến thời điểm hiện nay, toàn bộ các phòng học đã khởi công xây dựng và đã thanh toán giải ngân với tổng số tiền là: 10.278.902.000 đồng, chiếm tỷ lệ trên 54%.

Tại buổi làm việc, Ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn kiến nghị với lãnh đạo UBND tỉnh Hòa Bình, các sở, ban, ngành của tỉnh tiếp tục quan tâm bổ sung nguồn vốn để đầu tư xây dựng thêm phòng học cho các trường trên địa bàn huyện, khắc phục tình trạng học nhờ, xóa bỏ phòng học tạm, xuống cấp. Nhằm đáp ứng nhu cầu dạy học của các đơn vị trường và tăng tỷ lệ trẻ nhà trẻ được ra lớp tại các trường Mầm non vùng sâu, vùng xa huyện Lạc Sơn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã chia sẻ những khó khăn, ghi nhận những cố gắng, sự nỗ lực của huyện Lạc Sơn, đồng thời nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của Chương trình đối với sự nghiệp phát triển giáo dục - đào tạo của tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Lạc Sơn tăng cường công tác kiểm tra đối với các phòng học trên địa bàn. Ngoài nguồn kinh phí phê duyệt của tỉnh, đề nghị huyện Lạc Sơn vận dụng nguồn ngân sách địa phương, nguồn xã hội hóa để từng bước khắc phục những khó khăn trên địa bàn, trú trọng các công trình đã xuống cấp, không để xảy ra sự cố ảnh hưởng đến công tác dạy, học của các nhà trường. Đối với việc thực hiện xây dựng các công trình nhà, lớp học đã được phê duyệt đầu tư xây dựng, đề nghị huyện thực hiện giải ngân theo tiến độ; thực hiện kiểm soát việc thực hiện hợp đồng đối với nhà thầu, bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích. Chủ động đánh giá tiến độ xây dựng, dự kiến các công trình hoàn thành năm 2018 để báo cáo UBND tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương tổng hợp số phòng học tạm, xuống cấp, số phòng học nhờ trên địa bàn toàn tỉnh. Trong quá trình phân bổ các nguồn lực cần có cái nhìn đúng đắn, tính toán hợp lý để phân bổ kinh phí đầu tư xây dựng cho các địa phương./.

Bùi Mai 

Văn bản mới

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Chanh - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Bùi Văn Vũ - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 

HD-dichvucongtr1

 

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

10972553
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
3330
5051
34377
1507383
106491
149458
10972553

Your IP: 3.228.11.9
2020-08-14 14:08

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 

 

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction