Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

 

Số TT

Tiêu đề

Tải về

 1.

Quyết định ban hành bộ tài liệu HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

taive
 2.

Chính sách chất lượng UBND huyện Lạc Sơn

taive
 3.

Mục tiêu chất lượng UBND huyện Lạc Sơn

taive

 4.

Mục tiêu chất lượng các phòng chuyên môn

taive

 5.

Danh mục TTHC đã quy trình hóa

taive
 6.

Bản mô tả Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

taive
 7.

Nhận biết quá trình hệ thống của UBND huyện Lạc Sơn theo yêu cầu HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

taive
 8.

Kế hoạch triển khai

taive
 9.

Kế hoạch đánh giá nội bộ năm 2019

taive
 10.

Chương trình đánh giá nội bộ năm 2019

taive