TỔNG HỢP TIN

Bạn đánh giá: 1 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Mức độ

1

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu

Công thương

Quận, huyện

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

2

Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu

Công thương

Quận, huyện

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

3

Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

Công thương

Quận, huyện

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Admin