TỔNG HỢP TIN

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Mức độ

1

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

Giáo dục và đào tạo

Quận, huyện

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

2

Cấp GPXD (GPXD mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh.

Xây dựng

Quận, huyện

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

3

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

Nội vụ

Quận, huyện

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

4

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện

Bảo trợ xã hội

Quận, huyện

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

5

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Kế hoạch và Đầu tư

Quận, huyện

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

6

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng

Đất đai

Quận, huyện

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

7

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Kế hoạch và Đầu tư

Quận, huyện

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

8

Cấp giấy phép các hoạt động sử dụng vỉa hè, lề đường

Xây dựng

Quận, huyện

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

9

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Công thương

Quận, huyện

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

10

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

Nội vụ

Quận, huyện

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

11

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Tư pháp

Quận, huyện

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

12

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

Giáo dục và đào tạo

Quận, huyện

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

13

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Kế hoạch và Đầu tư

Quận, huyện

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

14

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng tư pháp

Tư pháp

Quận, huyện

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

15

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

Tư pháp

Quận, huyện

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

16

Thủ tục tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa

Nội vụ

Quận, huyện

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

17

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

Tư pháp

Quận, huyện

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

18

Thủ tục Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Thông tin và Truyền thông

Quận, huyện

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

19

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Tư pháp

Quận, huyện

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

20

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

Tư pháp

Quận, huyện

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

21

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Tư pháp

Quận, huyện

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

22

Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

Lĩnh vực Thi đua Khen thưởng

Quận, huyện

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

23

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

Nội vụ

Quận, huyện

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

24

Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người

Giáo dục và đào tạo

Quận, huyện

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

25

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Công thương

Quận, huyện

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

26

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

Nội vụ

Quận, huyện

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

27

Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Xây dựng

Quận, huyện

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

28

Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

Nội vụ

Quận, huyện

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

29

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

Nội vụ

Quận, huyện

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

30

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Tư pháp

Quận, huyện

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

31

Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Thông tin và Truyền thông

Quận, huyện

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

32

Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội

Lao động – Thương binh và xã hội

Quận, huyện

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

33

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng tư pháp

Tư pháp

Quận, huyện

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

34

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

Giáo dục và đào tạo

Quận, huyện

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

35

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Công thương

Quận, huyện

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

36

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản Iý của cấp huyện

Bảo trợ xã hội

Quận, huyện

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

37

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Tư pháp

Quận, huyện

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

38

Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

Nội vụ

Quận, huyện

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

39

Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Đất đai

Quận, huyện

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

40

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

Đất đai

Quận, huyện

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

41

Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện)

Kế hoạch và Đầu tư

Quận, huyện

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

42

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện chấm dứt hoạt động)

Kế hoạch và Đầu tư

Quận, huyện

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

43

Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Lao động – Thương binh và xã hội

Quận, huyện

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Admin