TỔNG HỢP TIN

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Mức độ

1


Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trong trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng nhận.

Đất đai

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

2

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Lưu thông hàng hóa trong nước

Phòng Kinh tế

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

3

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

Đất đai

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

4

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

Phòng Tư Pháp

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

5

Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp)

Karaoke, Vũ trường

Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

6

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Cơ sở giáo dục

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

7

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

8


Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Hộ tịch

Phòng Tư Pháp

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

9

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Đất đai Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

10

 

Cấp GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh.

Quản lý hoạt động xây dựng

Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

11

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) (quy định tại Điều 5, Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP

Quản lý hoạt động xây dựng Người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

12

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch Phòng Tư Pháp

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

13

Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp)

Karaoke, Vũ trường Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

14

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch Phòng tư pháp

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

15

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực Phòng Tư Pháp

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

16

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

17

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

18

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật

Chứng thực Phòng Tư Pháp

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

19

Hỗ trợ dự án liên kết (cấp huyện)

Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - tỉnh Hòa Bình

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

20

Xác nhận bảng kê lâm sản (cấp huyện)

Lâm nghiệp Hạt kiểm lâm Huyện

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

21

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

22

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Lưu thông hàng hóa trong nước Phòng Kinh tế

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

23

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

Chứng thực Phòng Tư Pháp

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

24

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

Đất đai Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

25

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

Chứng thực Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

26

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Chứng thực Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

27

Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch Phòng Tư Pháp

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

28

Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch Phòng Tư Pháp

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

29

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

Giáo dục Tiểu học Cơ sở giáo dục phổ thông

 

Mức độ 3

 

Nộp hồ sơ

 

30

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

31

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

32

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Lưu thông hàng hóa trong nước Phòng Kinh tế

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

33

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

Chứng thực Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

34

Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch Phòng Tư Pháp

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

35

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp

Đất đai Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

Mức độ 3

Nộp hồ sơ

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Admin