Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, giống như một số nơi khác của tỉnh Hoà Bình, ở Lạc Sơn tồn tại chế độ lang đạo hà khắc. Lang là đẳng cấp quý tộc phong kiến theo kiểu cha truyền con nối, có đặc quyền tuyệt đối về kinh tế và chính trị, người nông dân có nghĩa vụ phục vụ tuyệt đối nhà lang. Chế độ lang đạo đặt ra nhiều thứ thuế khoá, áp đặt những tục lệ ngặt nghèo lên người dân. Lang có quyền phạt trâu, phạt ruộng, đuổi dân hay bán dân cho lang khác. Sự thống trị dã man của bọn lang đạo đã đẩy người nông dân vào cảnh bần cùng, khốn khổ, không có những quyền cơ bản nhất của con người.

Khi xâm lược nước ta, thực dân Pháp đã sử dụng bọn quan lang để cai trị và bóc lột nhân dân Lạc Sơn. Về chính trị, thực dân Pháp duy trì chế độ lang đạo, bảo vệ và đỡ đầu các lang đạo, thực hiện chính sách “thổ lang trị thổ dân”, đồng thời thực hiện chính sách “ngu dân”. Khi đó, ở Lạc Sơn có đến 95% dân số mù chữ. Về kinh tế, thực dân Pháp thực hiện các thủ đoạn bóc lột bằng sưu cao, thuế nặng, bắt phu, khai thác lâm thổ sản. Có thể nói, thuế khoá nặng nề cùng với luật lệ đóng góp, phục dịch nhà lang đã khiến nông dân xơ xác, khánh kiệt về mọi mặt, cuộc sống càng ngày càng tăm tối.
Sau khi hất cẳng Pháp, phát xít Nhật đã thực hiện chính sách vơ vét, bóc lột, bắt dân nhổ lúa trồng đay, trồng thầu dầu nên đã gây ra nạn đói năm 1945. Chúng còn bắt phu, bắt lính rất gắt gao để triển khai làm đường, xây dựng các căn cứ quân sự...
Ngày 20-8-1945, nhân dân Lạc Sơn cùng với đoàn quân cách mạng tiến vào châu lỵ giành chính quyền nhanh gọn. Kể từ đây, cùng với cả nước, Lạc Sơn bước vào thời kỳ cách mạng mới.
Ngày 15-4-1947, thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Hoà Bình, chiếm được thị xã Hoà Bình và các huyện Lạc Sơn, Mai Châu. Địch vừa hành quân chiếm đóng vừa mở nhiều cuộc càn quét theo chiến thuật “vết dầu loang”. Quân dân Lạc Sơn đã chiến đấu quyết liệt khiến địch bị thiệt hại nặng nề.
Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta toàn thắng, miền Bắc hoàn toàn được giải phóng, nhân dân Lạc Sơn tin tưởng bước vào con đường xây dựng chế độ mới và góp phần đấu tranh thống nhất đất nước.

Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước, quân và dân Lạc Sơn phải liên tiếp đối phó với máy bay đánh phá của địch. Ở lạc sơn đã xuất hiện nhiều gương dũng cảm, không sợ hy sinh, trực tiếp cầm súng bắn máy bay địch, lập được nhiều chiến công, bắn rơi 1 máy bay phản lực f.4h, bắn bị thương 5 chiếc khác.

Sau cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân năm 1968, đế quốc Mỹ ngừng ném bom ở miền Bắc. Tranh thủ giai đoạn này, Lạc Sơn đã phát động phong trào thi đua rộng khắp trên các lĩnh vực lao động, học tập và công tác. Các hợp tác xã nông nghiệp ngày càng được củng cố, nhân dân phấn khởi tạo ra khí thế thi đua sôi nổi.

Mặc dù gặp phải muôn vàn khó khăn nhưng nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của cấp uỷ đảng và chính quyền các cấp, nhân dân các dân tộc Lạc Sơn vẫn luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, bảo đảm trật tự trị an, hoàn thành công tác tuyển quân và chi viện cho miền Nam theo tinh thần “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”. Những đóng góp về sức người và sức của của nhân dân các dân tộc Lạc Sơn đã góp phần cùng với cả nước làm nên chiến thắng lịch sử mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Qua hai cuộc trường kỳ kháng chiến của dân tộc, Đảng bộ và nhân dân huyện Lạc Sơn đã được phong tặng nhiều huân, huy chương các loại, có 12 mẹ được tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Ngày nay, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ và nhân dân Lạc Sơn đang tích cực đẩy mạnh sản xuất, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, góp phần tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, từng bước cải thiện đời sống của nhân dân. Bên cạnh việc chú trọng sản xuất nông nghiệp, huyện Lạc Sơn đẩy mạnh phát triển các ngành nghề, dịch vụ, tạo thêm công ăn việc làm, đưa thu nhập bình quân đầu người hàng năm tăng lên rõ rệt.

Công tác giáo dục và chăm sóc sức khoẻ nhân dân được chú trọng. Huyện đã từng bước kiên cố hoá các trạm y tế xã. Công tác phòng dịch và phòng các bệnh xã hội được triển khai một cách có hiệu quả. Toàn huyện đã hoàn thành cơ bản chương trình xoá nạn mù chữ và phổ cập tiểu học, hầu hết các trường lớp được ngói hoá, không còn tình trạng học 3 ca.

Với những thành tích đã đạt được, nhân dân và lực lượng vũ trang của thị trấn Vụ Bản và các xã Phú Lương, Ân Nghĩa, Bình Chân, Vũ Lâm, Tân Mỹ đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tháng 12-1994, huyện Lạc Sơn vinh dự có 11 bà mẹ được Đảng và Nhà nước phong, truy tặng dang hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng./.

 

 

Văn bản mới

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

 

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

TLkyhophdnd

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

13881678
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
3266
2268
14628
4486606
47802
40466
13881678

Your IP: 34.231.247.88
2022-05-28 20:40

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction