Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Ngày 11/6, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện do đồng chí Bùi Văn Hành – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát công tác tuyển sinh, công tác xã hội hóa giáo dục tại trường THCS và THPT DTNT Lạc Sơn (Trường DTNT). Tham gia Đoàn giám sát có Lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện, Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, phòng Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện; Tổ Đại biểu số 6 HĐND huyện.

DTNTLS-11-6

Đồng chí Bùi Văn Hành - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn Giám sát chủ trì buổi làm việc

Theo báo cáo của nhà trường, trong các năm qua, công tác tuyển sinh trong nhà trường cơ bản được thực hiện tốt, đảm bảo số chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 hàng năm. Đối tượng tuyển sinh là các con em dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Hiện nay, tổng số học sinh trong toàn trường là 298 học sinh, trong đó cấp THCS là 238 học sinh, cấp THPT là 60 học sinh. Kết quả xếp loại học lực năm học 2018 – 2019, tỷ lệ học sinh khá giỏi đạt 82,9%, tỷ lệ học sinh trung bình chiếm 17,1%, không có học sinh học lực yếu; kết thúc học kỳ I, năm học 2019 – 2020: Khối THCS, học lực học sinh khá, giỏi đạt 67,7%, học sinh trung bình 31,5%; khối THPT, học lực học sinh khá, giỏi đạt 89,3%. Nhiều học sinh tham gia các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện đạt giải cao.

Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh trường DTNT Lạc Sơn đã được thực hiện nghiêm túc, đúng qui định. Các chế độ chính sách hỗ trợ thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng dạy học và quản lý học sinh ở trường DTNT, đảm bảo để nhà trường thực hiện hiệu quả mục tiêu đào tạo cán bộ và nguồn nhân lực có chất lượng cho địa phương. Chính sách hỗ trợ cho học sinh trường DTNT đã góp phần ổn định đời sống, sinh hoạt cho học sinh yên tâm học tập, đáp ứng các điều kiện học tập tốt hơn, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đáp ứng tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia. Chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường ngày càng cao, tỉ lệ học sinh khá, giỏi năm sau cao hơn năm trước. Việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT được thực hiện tốt, như: Tiền tàu xe cho học sinh đi về mỗi năm được cấp phát một lượt là không phù hợp vì học sinh về tết, về hè; chế độ học bổng; khen thưởng học sinh; kinh phí hỗ trợ cho tổ chức các cuộc thi cho học sinh...

Công tác xã hội hóa giáo dục đã được nhà trường thực hiện tốt theo Thông tư số 16/20218/TT-BGD&ĐT; Thông tư số 55/2011/TT-BGD&ĐT về điều lệ Ban Đại diện cha mẹ học sinh và các quy định, hướng dẫn của tỉnh, của huyện. Các khoản thu theo thỏa thuận được Ban Đại diện cha mẹ học sinh vận động trên tinh thần tự nguyện; thu – chi quỹ được quản lý rõ ràng, minh bạch trong sổ thu – chi, có sự giám sát của nhà trường.

Tại buổi giám sát, các thành viên trong Đoàn giám sát đã yêu cầu nhà trường làm rõ một số nội dung như: Đối tượng học sinh đang sinh sống tại thị trấn Vụ Bản và các xã không thuộc đối tượng tuyển sinh nhưng đã trúng tuyển và theo học tại nhà trường, công tác xã hội hóa trong xây dựng, vận hành bể bơi; việc thu các loại quỹ Ban Đại diện cha mẹ học sinh…

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hành – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận kết quả dạy và học của nhà trường trong những năm qua. Đồng thời đề nghị nhà trường cần tăng cường công tác tham mưu, có phương án mở rộng nâng cấp cơ sở vật chất nhà trường, đáp ứng tốt hơn điều kiện học tập của học sinh; quan tâm công tác tuyển chọn đầu vào, nâng cao chất lượng giáo dục; tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy và chăm sóc học sinh; tăng cường phối hợp với phụ huynh trong quản lý, rèn luyện đạo đức cho học sinh và chất lượng cuộc sống cho các em; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục đảm bảo quy định.

Trên cơ sở báo cáo, Đoàn Giám sát sẽ xem xét, tổng hợp và đưa vào báo cáo kết quả giám sát chuyên đề trình tại kỳ họp HĐND huyện sắp tới./.

 

 

Bùi Mai                 

 

Văn bản mới

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

 

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

THHTVBbaucu

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

12803750
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
2830
6775
9605
3373552
126731
174429
12803750

Your IP: 3.215.79.116
2021-06-21 07:40

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction