Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Ngày 24/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 658/UBND-KGVX về việc  thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Đoàn viên thanh niên huyện Lạc Sơn phát khẩu trang và tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19

 

Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 164/TBVPCP ngày 23/4/2020 của Văn phòng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19. Căn cứ tình hình thực tế diễn biến dịch Covid-19 trên phạm vi cả nước, các khu vực, địa phương lân cận và trên địa bàn tỉnh; để tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của Bộ Y tế và của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch  UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân liên quan và toàn thể Nhân dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, trong đó tập trung chủ yếu vào một số nội dung nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục thực hiện tốt việc giãn cách xã hội hợp lý để đảm bảo giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Người dân chỉ nên ra khỏi nhà khi có công việc thật cần thiết; thực hiện đầy đủ việc đeo khẩu trang nơi công cộng, giữ đúng khoảng cách tối thiểu 1m giữa người với người, tránh tiếp xúc gần; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn; tăng cường tự bảo vệ sức khỏe bản thân; thực hiện tốt các khuyến cáo của cơ quan chức năng, nhất là người cao tuổi, có bệnh nền. Người có dấu hiệu ốm, sốt nên ở nhà, không đến công sở, cơ quan, trường học, nơi công cộng, phải liên hệ với bệnh viện, bác sỹ để được tư vấn và thực hiện theo hướng dẫn của bác sỹ.

2. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa không thiết yếu được tiếp tục hoạt động trở lại bình thường từ ngày 24/4/2020; Yêu cầu chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa khi hoạt động trở lại phải tuân thủ đầy đủ các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở của mình, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho khách hàng, nhân viên và người lao động theo quy định; trong đó, tập trung thực hiện một số yêu cầu sau: Phải chuẩn bị đủ dung dịch sát khuẩn, xà phòng rửa tay cho khách hàng; yêu cầu khách hàng phải đảm bảo giữ khoảng cách tối thiểu giữa người với người trong khu vực và phạm vi quản lý của cơ sở mình theo quy định. Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa (Trung tâm thương mại, siêu thị, cơ sở dịch vụ ăn uống…) và các điểm kinh doanh dịch vụ khác thu hút đông người phải có phương án hoạt động, tổ chức sắp xếp, bố trí hợp lý để đảm bảo không tập trung số lượng người quá đông tại một thời điểm trong thời gian phòng, chống dịch. Thực hiện đeo khẩu trang đầy đủ, hợp lý theo quy định. Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn thường xuyên đối với trang thiết bị, đồ dùng tại cơ sở kinh doanh, khu vực kinh doanh theo quy định. Giữ mối liên hệ với cơ quan y tế, chính quyền địa phương để kịp thời cung cấp thông tin, xử lý các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch theo quy định. Yêu cầu  UBND các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động phối hợp, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc triển khai thực hiện các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa, các cơ sở sản xuất, các nhà máy, công xưởng, các khu, cụm công nghiệp… trên địa bàn và thuộc phạm vi quản lý; kiên quyết đình chỉ hoạt động và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

3. Đối với lĩnh vực GTVT: Giao Sở GTVT  chủ động xây dựng phương án, biểu đồ chạy xe theo đúng quy định hiện hành của Bộ GTVT và các quy định khác có liên quan về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Đối với lĩnh vực GD&ĐT: Giao các Sở: GD&ĐT, LĐ-TB&XH, Y tế căn cứ chức năng,  nhiệm vụ và các quy định, hướng dẫn chỉ đạo của cơ quan ngành dọc cấp trên và của tỉnh để chủ động nghiên cứu, xây dựng phương án đưa học sinh, sinh viên trở lại trường để học tập theo đúng quy định; trong đó, đặc biệt quan tâm, lưu ý tổ chức thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch trước và trong quá trình học sinh trở lại học tập nhằm đảm bảo an toàn về mọi mặt cho học sinh, sinh viên, đội ngũ giáo viên và nhân viên trong các nhà trường; đảm bảo tâm lý và tư tưởng yên tâm cho cả phụ huynh học sinh khi con em mình trở lại trường để học tập bình thường; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin dạy học trực tuyến trên internet và trên truyền hình nhằm hỗ trợ, bổ sung kiến thức cho học sinh theo quy định; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các trường học trên địa bàn tỉnh. Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan nghiên cứu, khẩn trương tham mưu cho UBND  tỉnh chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định.

5. Dừng hoạt động tất cả các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ ngày 24/4/2020; trường hợp cần thiết, căn cứ tình hình thực tế diễn biến dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận, giao Công an tỉnh chủ động nghiên cứu triển khai thực hiện cho phù hợp; đề xuất (nếu có), báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

6. Giao Sở TT&TT chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong việc tiếp tục thiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19; nâng cao hơn nữa ý thức cho người dân, tránh trường hợp chủ quan, lơ là khi đạt được những kết quả bước đầu trong công tác phòng, chống dịch; thực hiện nêu tên trên phương tiện thông tin đại chúng các cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa, cơ sở sản xuất…chưa chấp hành nghiêm, vi phạm quy định trong công tác phòng, chống dịch; kịp thời biểu dương những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch theo quy định.

7. Bộ CHQS tỉnh tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý tại các khu cách ly y tế tập trung của tỉnh; đề xuất (nếu có), báo cáo Chủ tịch UBND  tỉnh.

8. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ, khẩn trương phối hợp, đẩy nhanh tiến độ rà soát và thực hiện hỗ trợ kinh phí cho các nhóm đối tượng thuộc diện hỗ trợ và được thụ hưởng các chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ; tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; hạn chế tối đa việc hội họp, tập trung đông người, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

9. Sở Công Thương thường xuyên theo dõi sát tình hình biến động giá cả thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu để đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo cung, cầu hàng hóa, thực hiện việc bình ổn giá (nếu cần thiết) trên địa bàn tỉnh; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

10. Giao Sở Y tế (Cơ quan Thường trực BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh) hướng dẫn thực hiện chi tiết biện pháp phòng, chống dịch trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và các quy định của  Bộ Y tế phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch và quy định tại Công văn này; tổng hợp, đề xuất (nếu có), thường xuyên báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, Bộ Y tế theo quy định./.
 
 
 
 
 
 
Bùi Mai (TH)                    
 

 

Văn bản mới

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

 

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

THHTVBbaucu

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

12980358
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
3909
4608
38450
3550606
115353
187986
12980358

Your IP: 3.236.28.137
2021-07-25 12:01

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction