Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Sau 10 tháng thực hiện các nhiệm vụ về tổng điều tra dân số và nhà ở, huyện Lạc Sơn đã hoàn thành công tác thống kê và mục tiêu đề ra. Tổng dân số của huyện Lạc Sơn vào thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 là 136.652 người, trong đó nam chiếm 50,37%, nữ chiếm 49,63%. 

Khen DieutraDS

Đồng chí Bùi Văn Chanh - Phó Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể xuất sắc tại Hội nghị tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 

Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc Tổng điều tra đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn, đặc biệt là công đoạn thu thập thông tin tại địa bàn với hình thức thu thập thông tin chủ yếu điều tra bằng phiếu điện tử trên thiết bị di động.

Kết quả một số chỉ tiêu của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở của huyện như: Tổng dân số của huyện Lạc Sơn vào thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 là 136.652 người, trong đó nam chiếm 50,37%, nữ chiếm 49,63%. Mật độ dân số là 233người/km2, tăng 08 người/km2 so với năm 2009. Lạc Sơn đứng thứ 1/11 huyện, thị về quy mô dân số. Sau 10 năm quy mô dân số huyện Lạc Sơn tăng 1 bậc so với quy mô dân số của tỉnh (Năm 2009 đứng thứ 2/11 huyện, thị), tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giai đoạn 2009 - 2019 là 0,32%/năm. Dân tộc Mường chiếm 91%, dân tộc Kinh chiếm 8,5%, dân tộc khác chiếm 0,5% tổng dân số của toàn huyện. Về nhà ở: Qua kết quả sơ bộ vói số lượng 34.782 hộ thì có 34.784 hộ có nhà riêng kẻ, chiếm 99,99%. Khu vực thành thị có 1.350/1.350 hộ có nhà riêng lẻ (100%).

Theo đồng chí Nguyễn Trọng Tính - Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê Lạc Sơn cho biết: Một số khó khăn trong quá trình tổng điều tra trên địa bàn huyện Lạc Sơn là: Địa bàn rồng, lực lượng cán bộ nghiệp vụ cấp xã thiếu nên phải phụ trách nhiều địa bàn khó khăn; lực lượng thống kê cấp xã có nhiều thay đổi đã ảnh hưởng đến việc đôn đốc các điều tra viên; việc áp dụng CNTT thiết bị thông minh trong điều tra còn khó khăn; năng lực điều tra viên chưa đồng đều... Nhận định được trước những khó khăn, vướng mắc đó, Ban Chỉ đạo huyện đã thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của cấp trên, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, cung cấp đầy đủ kiến thức cho điều tra viên; trưng tập đội ngũ giám sát viên có tinh thần trách nhiệm và xây dựng kế hoạch phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương... Các quy trình trong Tổng điều tra đã thực hiện nghiêm túc, đúng phương án và đạt kết quả.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo, cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đã kết thúc và thành công. Chất lượng phiếu đánh giá đạt yêu cầu. Kết quả, đã phản ánh được thực trạng dân số và nhà ở huyện Lạc Sơn, là cơ sở cho việc xây dựng, hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong thời gian trước mắt và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Kết thúc tổng điều tra, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện đã tiến hành Hội nghị tổng kết công tác và tổ chức khen thưởng. Theo đó, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê tỉnh tặng giấy khen cho 06 tập thể, 16 cá nhân huyện Lạc Sơn; UBND huyện khen thưởng 10 tập thể, 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019./.

 

 

 

Bùi Mai                  

 

Văn bản mới

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Chanh - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Bùi Văn Vũ - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 

HD-dichvucongtr1

 

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

10972618
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
3395
5051
34442
1507383
106556
149458
10972618

Your IP: 3.228.11.9
2020-08-14 14:22

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 

 

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction