Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

(LSĐT) - Mô hình dòng họ, ổ nhà, tổ liên gia, khu dân cư tự quản trong những năm gần đây càng được nhân rộng tạo nên hiệu ứng to lớn và trở thành phong trào rộng khắp trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

Trước đây mô hình dòng họ, ổ nhà, tổ liên gia, khu dân cư tự quản hình thành một cách tự phát, trưởng các dòng họ, ổ nhà tổ chức họp họ để khuyên dạy, bảo ban con cháu nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, hỗ trợ giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, động viên khích lệ con cháu học tập, lao động. Nhằm giữ gìn ANTT trên địa bàn huyện, phát triển kinh tế - xã hội cuả địa phương, Ủy ban MTTQ huyện chỉ đạo Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn xây dựng mô hình “dòng họ, ổ nhà, khu dân cư tự quản”, gắn với thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hoạt động theo nội quy, quy chế cụ thể, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục các tầng lớp nhân dân nắm rõ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương; nắm rõ những âm mưu, phương thức, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, nhằm nâng cao cảnh giác, đấu tranh ngăn chặn kịp thời những biểu hiện, hành vi vi phạm pháp luật. Từ đó đã phát huy hiệu quả vai trò của dòng họ, ổ nhà trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và đoàn kết hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn huyện.

Ông Bùi Văn Dận - xóm Khao, xã Tân Mỹ – là một trưởng họ với 81 ổ nhà; dòng họ ông có truyền thống hiếu học và tham gia cách mạng. Với cương vị trưởng họ, ông tổ chức họp giao trách nhiệm về cho từng gia đình, các cụ già, người có uy tín, đảng viên, thậm chí là cả số cán bộ trong họ đang công tác ở các địa phương cũng được triệu tập tham gia phong trào. Một bản quy ước xây dựng dòng họ văn hóa được hội nghị các gia đình trong ổ nhà thông qua. Hàng năm tổ chức cho tất cả các gia đình ký cam kết không có người vi phạm pháp luật; không tham gia buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và tiêm chích ma túy, không có thanh thiếu niên càn quấy, hư hỏng và vi phạm các tệ nạn xã hội. Cuối năm các gia đình và các cá nhân tích cực được khen thưởng, người vi phạm bị kiểm điểm công khai và phải cam kết không tái phạm. Sự vào cuộc quyết liệt của từng thành viên trong dòng họ đã tạo thành lá chắn để tệ nạn xã hội không có cơ hội len lỏi, xâm nhập và phát triển. Đồng thời, trong ổ nhà còn hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, đến nay có 78/81 hộ có nhà kiên cố, không có hộ nhà tạm.

Mô hình khu dân cư, tổ liên gia tự quản cũng được hình thành và nhân rộng. Tiêu biểu các tổ liên gia tại xã Thượng Cốc đã phát huy hiệu quả trong việc xây dựng nông thôn mới, triển khai thực hiện hiệu quả chương trình “đoàn đường thắp sáng đường quê. Tất cả các tuyến đường trên địa bàn xóm được thắp sáng, góp phần đảm bảo an ninh trật tựđến nay mô hình đã dần được nhân rộng trong toàn huyện.

 

Mohinhdonghotuquan

 

Đồng chí Trần Đăng Ninh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm và tặng quà cho tổ liên gia tự quản xóm La Văn Cầu, xã Thượng Cốc

 

Bà Bùi Thị Vân – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện cho biết: Trong những năm qua dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, MTTQ huyện đã triển khai thực hiện hiệu quả mô hình dòng họ, ổ nhà, tổ liên gia tự quản. Hiện nay trên địa bàn huyện duy trì hoạt động hiệu quả 478 dòng họ, ổ nhà tự quản; 22 mô hình giúp nhau xây tường bao, xây nhà tiêu hợp vệ và thắp sáng đường quê, 361 tổ hòa giải, 534 tổ ANND, các mô hình này đều duy trì hoạt động thường xuyên và phát huy hiệu quả trong việc giáo dục, quản lý người thân trong gia đình; giải quyết các mâu thuẫn trong nhân dân, tuần tra, kiểm soát giữ gìn an ninh chính trị, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và phát huy giá trị truyền thống văn hóa, bản sắc dân tộc của dòng họ. Đã tạo sự chuyển biến tích cực trong việc xây dựng khu dân cư an toàn và lành mạnh góp phần nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở địa phương.

Trong thời gian tới, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục chỉ đạo, tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của mô hình dòng họ, ổ nhà, khu dân cư tự quản, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; củng cố, nhân rộng các mô hình có hiệu quả, vận động nhân dân tích cực tham gia tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm cũng như tranh thủ sự ủng hộ của những người có uy tín để tuyên truyền, vận động gia đình, con cháu chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung tay xây dựng huyện Lạc Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

 

Bùi Quang

(Phó Trưởng Ban Dân Vận, Phó CT UB MTTQVN huyện)

Văn bản mới

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

 

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

THHTVBbaucu

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

12980339
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
3890
4608
38431
3550606
115334
187986
12980339

Your IP: 3.236.28.137
2021-07-25 11:51

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction