Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN; ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI;

TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN XÃ THỊ TRẤN VỤ BẢN

          I. Về điều kiện tự nhiên :

          1.Lịch sử:

          Vụ Bản là một phố trực thuộc châu Lạc Sơn tỉnh Hòa Bình với dân số thời kỳ đầu 1926 có 142 hộ với 706 khẩu là những người dân miền xuôi bị áp bức bóc lột phải rời bỏ quê hương thân yêu lên vùng rừng xanh nước độc để sinh sống, để lập nghiệp  ở Vụ Bản. Diện tích 1,2km phía Bắc giáp xã Yên Phú ( trước kia là xã Dân Tiến), phía Đông Nam giáp xã Liên Vũ ( trước là xã Liên Cộng), phía Tây giáp xã Xuất Hóa ( trước là xã Dân Tiến) có dòng sông Bưởi chảy qua, có đường 12A chạy qua nối Hòa Bình, Ninh Bình với đường 15 đi Cẩm Thủy Thanh Hóa và các đường mòn tới các xã lân cận và giáp danh.

          Vụ Bản là trung tâm giao lưu kinh tế, chính trị, văn hóa của cả châu Lạc Sơn.Vụ Bản có truyền thống cánh mạng, có phong trào cách mạng  sớm  nhất  huyện  Lạc Sơ n. Được Ban cán sự Đảng cộng sản Việt Nam cử cán bộ về xây dựng cơ sở từ năm 1929- các phong trào cách mạng phát triển giai đoạn  tiền  khởi  nghĩa 1930-1945.

          Trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và những năm hòa bình xây dựng thị trấn Vụ Bản : Là nơi phong trào cách mạng sớm nhất huyện Lạc Sơn, Nơi nuôi dưỡng, che dấu cán bộ cách mạng về xây dựng phong trào, ủng hộ cách mạng cả lương thực, thực phẩm, tiền, vàng lực lượng người dân cho cách mạng.

          Thị trấn Vụ Bản được  thành lập theo Nghị định số 480/ NĐ- TTgCP, ngày 15 tháng 10 năm 1957 của Thủ Tướng Chính phủ.

          Trong quá trình dành độc lập tự do của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân thị trấn Vụ Bản quyết tâm theo Đảng, kiên cường chống giặc ngoại xâm...Chống Pháp và chống Mỹ cũng như xây dựng chủ nghĩa xã hội đã lập thành tích trong kháng chiến cũng như xây dựng quê hương. Được Nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

          2.Địa lý:

          Thị trấn Vụ Bản, nằm ở trung tâm huyện Lạc Sơn có tổng diện tích đất tự nhiên 254,23ha từ Bắc xuống Nam rộng 1,26km và từ Tây sang Đông là 1,7km, dân số 4.720 người.

          - Phía Đông giáp xã Liên Vũ;

          - Phía Tây giáp xã Xuất Hóa.

          - Phía Nam giáp xã Hương Nhượng;

          - Phía Bắc giáp Yên Phú;

          - Địa hình: Thị trấn Vụ Bản có địa hình không bằng phẳng trung tâm thị trấn bị chia cắt bởi con sông Bưởi chạy qua.

          Khu vực đồi, cao độ trung bình từ 70m đến 80m, đỉnh phía Bắc có cao độ 93,24m, đỉnh phía đông có cao độ 98,65m.

          Khu vực đồng bằng ven quốc lộ 6 - có địa hình  bằng phẳng cao ráo, nằm phía Bắc và Nam quốc lộ 12B. Địa hình biến thiên từ 35.46 m đến 52,31m.

          Khu vực thấp trũng ven sông Bưởi, cao độ nền biến thiên từ 27,23m đến 33,95m. H ướng dốc nền thoải dần về phía sông Bưởi. Khu vực này vào mùa mưa lũ thường bị ngập lụt.

          3.Hành chính:

             Có 9 phố, xóm: Phố Tân Sơn Phố Tân Giang, Phố Thống Nhất, Phố Dân chủ, Xóm Nghĩa, Phố Đoàn Kết, Phố Hữu Nghị, Phố Độc Lập, Phố Quang Vinh.

          4. Nhân khẩu:

          - Dân số: 4.720

          - Gồm các dân tộc: Kinh- Mường

          5. Giao thông:

          Thị trấn Vụ Bản có hệ thống giao thông thuận lợi nhất so với 28 xã trong huyện có cầu cứng hiện đại bắc qua sông đã khắc phục được sự ách tắc giao thông trong mùa mưa lũ khi phải qua ngầm. Có 2km đường quốc lộ 12B chạy qua; 2,3km đường liên xã và 2,7 km đường liên phố. Đường quốc lộ đã được giải nhựa, các đường liên phố, liên xã đã được cứng hóa.

          II. Điều kiện xã hội:

          1. Tổng giá trị thu nhập năm 2012:

          Trong đ ó:

          - Nông, Lâm nghiệp và thủy sản:        1,84%

          - Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: 1,22%

          - Thương mại, dịch vụ:                           45%

          2.Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2012: 8%

          3. Bình quân đầu người năm 2012: 25.800.000đ/ người/ năm.

          III. Tiềm năng phát triển:

          - Tài nguyên khoáng sản

          - Phong cảnh du lịch

          - Lễ hội Đền Thượng- Thị trấn Vụ Bản. được tổ chức vào ngày 19 tháng 3 (âm lịch) h àng năm.

          - Tiềm năng khác.

Văn bản mới

Thông báo Triển khai Hội thi Tìm kiếm sáng kiến CCHC năm 2019

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp GIáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Quyết định về việc ban hành và áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Kế hoạch đánh giá nội bộ năm 2019

Thông báo Triển khai Hội thi Tìm kiếm sáng kiến CCHC năm 2019

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp GIáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Quyết định về việc ban hành và áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Kế hoạch đánh giá nội bộ năm 2019

Thông báo Triển khai Hội thi Tìm kiếm sáng kiến CCHC năm 2019

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp GIáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Quyết định về việc ban hành và áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Kế hoạch đánh giá nội bộ năm 2019

Thông báo Triển khai Hội thi Tìm kiếm sáng kiến CCHC năm 2019

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp GIáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Quyết định về việc ban hành và áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Kế hoạch đánh giá nội bộ năm 2019

Thông báo Triển khai Hội thi Tìm kiếm sáng kiến CCHC năm 2019

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp GIáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Quyết định về việc ban hành và áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Kế hoạch đánh giá nội bộ năm 2019

Thông báo Triển khai Hội thi Tìm kiếm sáng kiến CCHC năm 2019

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp GIáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Quyết định về việc ban hành và áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Kế hoạch đánh giá nội bộ năm 2019

Thông báo Triển khai Hội thi Tìm kiếm sáng kiến CCHC năm 2019

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp GIáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Quyết định về việc ban hành và áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Kế hoạch đánh giá nội bộ năm 2019

Thông báo Triển khai Hội thi Tìm kiếm sáng kiến CCHC năm 2019

Thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp GIáo dục và Đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Cao Phong năm 2019

Quyết định về việc ban hành và áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Kế hoạch đánh giá nội bộ năm 2019


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Chanh - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Bùi Văn Vũ - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 LCT UBND

Ket luan

duongdaynong copy 

phan anh kien nghi

HD-dichvucongtr

 

Phong GDDT

hat doi

BaoNhandan
BDT Dang CS
vietnamplus
CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015

Thống kê truy cập

9826363
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
1070
1604
6565
443287
29617
49365
9826363

Your IP: 3.227.233.78
2019-10-16 10:58

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

 

BANDOHC

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction