Danh sách cán bộ
248 User(s):
Search criteria
Search results

Họ và tên Chức vụ Phòng Ban Điện thoại
Bùi Văn Sao
Phó bí thư thường trực Đảng ủy
Xã Định Cư
0984756316
Bùi Văn Chiên2
Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã
Xã Định Cư
0986679756
quangbv3
Phó Chủ tịch UBND xã
Xã Định Cư
-
Bùi Văn Chiền
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã
Xã Hương Nhượng
0984756315
nguyenbv
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã
Xã Hương Nhượng
-
benbv
Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã
Xã Hương Nhượng
-
bui thi nham
Phó Chủ tịch UBND xã
Xã Hương Nhượng
-
Bùi Văn Tiến1
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã
Xã Thượng Cốc
01683000199
Bùi Văn Hồng
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã
Xã Thượng Cốc
0987698579
Bùi Văn Vân1
Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã
Xã Thượng Cốc
0168418870
xuanbv
Phó Chủ tịch UBND xã
Xã Thượng Cốc
-
chungbv
Phó Chủ tịch UBND xã
Xã Thượng Cốc
-
phuongbt
Phó Chủ tịch HĐND xã
Xã Thượng Cốc
0976328038
Bùi Văn Hảo
Bí thư Đảng ủy xã xuất hóa
Xã Xuất Hóa
0986622376
Bùi Văn Lợi
Phó bí thư Đảng ủy - chủ tịch HĐND xã
Xã Xuất Hóa
0985096245
Quách Công Vinh
Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã
Xã Xuất Hóa
01668261026
Bùi Hoàng Hạnh
Phó chủ tịch UBND xã
Xã Xuất Hóa
0986622375
sondt
Phó Chủ tịch UBND xã
Xã Xuất Hóa
-
Bùi Văn Kiêu
Phó chủ tịch HĐND xã
Xã Xuất Hóa
0984756311
Bùi Văn Nhịnh
Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã
Xã Yên Phú
0979.319.838
Bùi Văn Nhiển
Phó bí thư thường trực Đảng ủy
Xã Yên Phú
0986.728.566
Bùi Văn Đức
Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã
Xã Yên Phú
0984839069
Nguyễn Thị Tuyến
Phó chủ tịch HĐND xã
Xã Yên Phú
0984947055
buiv1
Phó Chủ tịch UBND xã
Xã Yên Phú
-
buiv2
Phó Chủ tịch UBND
Xã Yên Phú
-
Bùi Đình Hảo
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã
Xã Bình Hẻm
01666992168
Bùi Gia nhây
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã
Xã Bình Hẻm
01657761771
Bùi Chí Linh
Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã
Xã Bình Hẻm
01682601056
Quách Minh Tân
Phó chủ tịch UBND xã
Xã Bình Hẻm
01663.658887
chieuqt
Phó Chủ tịch HĐND xã
Xã Bình Hẻm
-

Văn bản mới

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Chanh - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Bùi Văn Vũ - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 

HD-dichvucongtr1

 

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

10971390
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
2167
5051
33214
1507383
105328
149458
10971390

Your IP: 34.200.218.187
2020-08-14 09:00

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 

 

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction