Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

 

 Đường dây nóng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

 

* Tên đơn vị

:

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh

- ĐT Cố định

:

0218.3909.192

- Di động

:

01254.247.247

- Email

:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Tên đơn vị

:

Văn phòng Tỉnh ủy

- ĐT Cố định

:

02183.818.818

- Di động

:

094.110.6688

- Email

:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

* Tên đơn vị

:

Trung tâm Hành chính công tỉnh

- ĐT Cố định

:

 

 Di động

:

 0912.112.981

 Email

:

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Tên đơn vị

:

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

- ĐT Cố định

:

02183.856.970

- Di động

:

0912.510.963

- Email

:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

* Tên đơn vị

:

Ủy ban kiểm tra

- ĐT Cố định

:

02183.828.898

- Di động

:

0941.181.8899

- Email

:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Tên đơn vị

:

Ban Tuyên giáo

- ĐT Cố định

:

02183.852.148

- Di động

:

0942.484.796

- Email

:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Tên đơn vị

:

Ban Tổ chức

- ĐT Cố định

:

 02183.852.122

- Di động

:

 0911.59.66.55

- Email

:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Tên đơn vị

:

Ban Dân vận

- ĐT Cố định

:

 02183.852.405

- Di động

:

 0988.969.462

- Email

:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Tên đơn vị

:

Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình

- ĐT Cố định

:

02183.894.583

- Di động

:

 

- Email

:

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Tên đơn vị

:

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hòa Bình

- ĐT Cố định

:

0888.566.696

- Di động

:

 

- Email

:

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Tên đơn vị

:

Ban Dân tộc

- ĐT Cố định

:

02183.894.853

- Di động

:

 01298.321.588

- Email

:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Tên đơn vị

:

Ban Quản lý các KCN

- ĐT Cố định

:

0218.3851029

- Di động

:

 

- Email

:

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Tên đơn vị

:

Ban Nội chính

- ĐT Cố định

:

02183.898.788

- Di động

:

 0888.000.247

- Email

:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Tên đơn vị

:

Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ

- ĐT Cố định

:

02183.601.699

- Di động

:

 0989.187.688

- Email

:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Tên đơn vị

:

Thanh tra tỉnh Hòa Bình

- ĐT Cố định

:

02183.882.609      

- Di động

:

 

- Email

:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Tên đơn vị

:

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình

- ĐT Cố định

:

 02183.882.703       02183.887.495

- Di động

:

 02183.882.702

- Email

:

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Tên đơn vị

:

Ngân hàng nhà nước tỉnh

- ĐT Cố định

:

 

- Di động

:

0888.00.12.13

- Email

:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Tên đơn vị

:

Kho bạc nhà nước Hòa Bình

- ĐT Cố định

:

 02183.856.398

- Di động

:

 

- Email

:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Tên đơn vị

:

Công an tỉnh

- ĐT Cố định

:

 02183.854.007

- Di động

:

 

- Email

:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Tên đơn vị

:

Tỉnh Đoàn Hòa Bình

- ĐT Cố định

:

 02183.882.946

- Di động

:

 0945.690.088

- Email

:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Tên đơn vị

:

Trường Chính trị tỉnh

- ĐT Cố định

:

 02183.855.304

- Di động

:

 0915.639.650

- Email

:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Tên đơn vị

:

Cục Thuế tỉnh

- ĐT Cố định

:

 02183.896.696

- Di động

:

 0888.393.836

- Email

:

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

*Tên đơn vị

:

Cục Thống kê tỉnh

- ĐT Cố định

:

 02183.855.508

- Di động

:

 0983.240.493

- Email

:

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Tên đơn vị

:

Đài PT-TH tỉnh

- ĐT Cố định

:

 02183.603.656

- Di động

:

 0914.111.727

- Email

:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Tên đơn vị

:

Sở Thông tin và Truyền thông

- ĐT Cố định

:

0888.60.61.62

- Di động

:

 

- Email

:

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Tên đơn vị

:

Sở Công thương

- ĐT Cố định

:

0888.938.398

- Di động

:

 

- Email

:

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Tên đơn vị

:

Sở Giao thông vận tải

- ĐT Cố định

:

0218.3852.124

- Di động

:

 

- Email

:

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Tên đơn vị

:

Sở Giáo dục và Đào tạo

- ĐT Cố định

:

 02183.855.779

- Di động

:

 0912.483030

- Email

:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Tên đơn vị

:

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- ĐT Cố định

:

 02183.852.111

- Di động

:

 0888.838.929

- Email

:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Tên đơn vị

:

Sở Khoa học và Công nghệ

- ĐT Cố định

:

 0913.372.600

- Di động

:

 

- Email

:

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Tên đơn vị

:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- ĐT Cố định

:

 0888.123.299

- Di động

:

 

- Email

:

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Tên đơn vị

:

Sở Nội vụ

- ĐT Cố định

:

02183.851.913

- Di động

:

 

- Email

:

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Tên đơn vị

:

Sở Ngoại vụ

- ĐT Cố định

:

 0888.657.288

- Di động

:

 

- Email

:

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Tên đơn vị

:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- ĐT Cố định

:

02183.856.766

- Di động

:

 0985.819.769

- Email

:

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Tên đơn vị

:

Sở Tài chính

- ĐT Cố định

:

0888.442.299

- Di động

:

 

- Email

:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Tên đơn vị

:

Sở Tài nguyên và Môi trường

- ĐT Cố định

:

 02183.895.989

- Di động

:

 0888.363.866

- Email

:

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Tên đơn vị

:

Sở Tư pháp

- ĐT Cố định

:

02183. 899.225

- Di động

:

 

- Email

:

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Tên đơn vị

:

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

- ĐT Cố định

:

02183.852.157

- Di động

:

 

- Email

:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Tên đơn vị

:

Sở Xây dựng

- ĐT Cố định

:

 02183.854.206

- Di động

:

 0888.263.288

- Email

:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Tên đơn vị

:

Sở Y tế

- ĐT Cố định

:

 02183.852.050

- Di động

:

 0911.01.33.11

- Email

:

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Tên đơn vị

:

UBND Thành Phố

- ĐT Cố định

:

 02183.856.473

- Di động

:

 

- Email

:

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Tên đơn vị

:

UBND huyện Lạc Sơn

- ĐT Cố định

:

 02183.861.268

- Di động

:

 0984.259.744

- Email

:

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Tên đơn vị

:

UBND huyện Tân Lạc

- ĐT Cố định

:

 02183.834.001

- Di động

:

 

- Email

:

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Tên đơn vị

:

UBND huyện Yên Thủy

- ĐT Cố định

:

 02183.864.132

- Di động

:

 090.178.36.36

- Email

:

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Tên đơn vị

:

UBND huyện Mai Châu

- ĐT Cố định

:

 02183.867.218

- Di động

:

 

- Email

:

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Tên đơn vị

:

UBND huyện Cao Phong

- ĐT Cố định

:

 02183.844.511

- Di động

:

 0967.950.128

- Email

:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Tên đơn vị

:

UBND huyện Kim Bôi

- ĐT Cố định

:

 02183.870.423

- Di động

:

 0931.686.689

- Email

:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Tên đơn vị

:

UBND huyện Lạc Thủy

- ĐT Cố định

:

 02183.875.464

- Di động

:

 

- Email

:

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Tên đơn vị

:

UBND huyện Kỳ Sơn

- ĐT Cố định

:

 02183.842.334

- Di động

:

 088.820.7879

- Email

:

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Tên đơn vị

:

UBND huyện Lương Sơn

- ĐT Cố định

:

 02183.824.383

- Di động

:

 0888.558.111

- Email

:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Tên đơn vị

:

UBND huyện Đà Bắc

- ĐT Cố định

:

 02183.827.149

- Di động

:

 

- Email

:

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Tên đơn vị

:

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

- ĐT Cố định

:

 0912.488.569

- Di động

:

 

- Email

: