Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

+ Thông tin của bên có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Địa chỉ: Phố Hữu Nghị, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa BÌnh.

+ Thông tin về tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 44 lô đất ở, tổng diện tích: 6.766,4m2 đất tại 03 xã: Thượng Cốc, Yên Phú, Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn.

+ Tổng giá trị khởi điểm của các tài sản đấu giá nêu trên là: 12.091.460.000 đồng.

+ Thời gian nộp hồ sơ: Từ 04/10/2019 đến ngày 08/10/2019.

+ Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký: Tại trụ sở Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Số điện thoại: 02183.861.140

Daugiadat1