Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

(LSĐT) - Sáng ngày 17/01/2019, Hội nghị trực tuyến báo cáo viên quý I năm 2019 được tổ chức từ điểm cầu Trung ương. Tham dự tại điểm cầu huyện Lạc Sơn, có đồng chí Bùi Văn Hiền - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; Ban Chỉ huy Quân sự huyện và một số cơ quan, đơn vị chuyên môn.

 

 Tructuyenbaocaovien

Các đại biểu tại điểm cầu huyện Lạc Sơn

 

Hội nghị đã được nghe trình bày 03 chuyên đề quan trọng: chuyên đề 01 là kết quả trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội, thực trạng, thống kê về những lễ hội được tổ chức ở nước ta; chuyên đề 02 về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chuyên đề 03 tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ươngđề nghị Ban Tuyên giáo các Thành ủy, Huyện ủy tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, đặc biệt tuyên truyền các sự kiện lịch sử quan trọng năm 2019 như kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 40 năm chiến tranh biên giới phía Bắc…/.

 

Bùi Dung (Ban Tuyên giáo HU)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

(LSĐT) - Ngày 14/01/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Nhân - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Văn Hành - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Bí thư các chi bộ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở.

 Tongketkiemtragiamsat

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2018, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; chủ động nghiên cứu, quán triệt triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018. Các cuộc kiểm tra cơ bản đi vào trọng tâm, trọng điểm; các cuộc giám sát được mở rộng; nội dung gắn với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, địa phương, đơn vị. Năm 2018, Ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện kiểm tra 131 đảng viên, trong đó: cấp ủy huyện kiểm tra 08 đảng viên, cấp ủy cơ sơ kiểm tra 123 đảng viên; kiểm tra 83 tổ chức đảng. Cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 33 đảng viên, trong đó: khiển trách 24 đảng viên, cảnh cáo 08 đảng viên, cách chức 01 đảng viên; thi hành kỷ luật 03 tổ chức đảng. Những kết quả trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng trong năm 2018 đã góp phần đảm bảo giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác lãnh đạo và xây dựng Đảng của huyện.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Nhân - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Sơn. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy các cấp cần tiếp tục lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt một số nội dung như: nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng to lớn của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng trong tình hình hiện nay; thường xuyên rà soát, bổ sung, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm phù hợp với tình hình thực tiễn, nhiệm vụ chính trị của địa phương; tổ chức thực hiện tốt các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 đã đề ra; chú trọng kiểm tra, giám sát cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý, nhất là người đứng đầu; giải quyết dứt điểm các đơn thư tố cáo, khiếu nại liên quan đến tổ chức Đảng và đảng viên (nếu có) đảm bảo đúng quy trình, thủ tục và thời hạn giải quyết,... nhằm góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên và củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng./.

 

Bùi Thị Lan (Văn phòng Huyện ủy)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

(LSĐT) - Sáng ngày 09/01, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Đức Trường - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình; các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện khóa XXII; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch MTTQ các xã, thị trấn.

 PhatbieuMTTQ

Đ/c Trần Đức Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, phát biểu chỉ đạo hội nghị

Trong năm 2018, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên và các phòng, ban thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp, kịp thời triển khai các chương trình kế hoạch của cấp trên. Đã tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng Qũy “Vì người nghèo” từ cấp huyện đến cơ sở, hỗ trợ xây dựng 17 nhà đại đoàn kết; thực hiện tốt chương trình Tết vì người nghèo, tặng 290 suất quà và trao cho các hộ nghèo trong huyện tổng số tiền 149.000.000đ. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.Xây dựng mới được 10 mô hình, duy trì hoạt động hiệu quả 478 dòng họ, ổ nhà tự quản; 22 mô hình giúp nhau xây tường bao, xây nhà tiêu hợp vệ và thắp sáng đường quê; việc bình xét gia đình văn hóa được tiến hành đảm bảo dân chủ, công khai và đúng tiêu chuẩn,có 29.230/34.058 gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hoá" đạt 86%; 291/363 “Khu dân cư văn hoá", đạt 80,1%. Triển khai thực hiện có hiệu quả thí điểm Đề án “xây dựng sổ theo dõi những khoản các hộ dân phải đóng góp (ngoài phí và lệ phí theo quy định của Nhà nước) và tiền hỗ trợ từ Ngân sách Nhà nước cho các hộ dân hàng năm”, kết quả phát 35.854 cuốn sổ cho các hộ gia đình, 1.480 cuốn cho Trưởng ban công tác Mặt trận và trưởng phố xóm trong toàn huyện. MTTQ đã làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội và thực hiện các chương trình thống nhất hoạt động với các tổ chức thành viên.

Phát biểu tại hội nghị, đ/c Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả MTTQ huyện Lạc Sơn đạt được trong năm 2018; đồng thời đề nghị năm 2019, Ủy ban MTTQ các cấp trong toàn huyện và các tổ chức thành viên cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ của MTTQ tỉnh và cấp ủy để xây dựng kế hoạch thực hiện; chủ động nắm bắt tình hình nhân dân; chọn những nội dung cụ thể, phù hợp với các tổ chức thành viên để phát động, thực hiện các phong trào, tạo sức lan tỏa trong nhân dân.

 khenthuongMTTQ  

Đ/c Bùi Văn Minh - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện, trao Giấy khen cho 08 tập thể có thành tích xuất sắc năm 2018

Tại hội nghị đã tổ chức hiệp thương dân chủ cử bổ sung, thay thế 05 đồng chí Uỷ viên Uỷ ban, 01 đồng chí Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Nhân dịp này, Uỷ ban MTTQ huyện đã khen thưởng 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2018./.

 

Hà Cơ (Ủy ban MTTQVN huyện)

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

giaobanChiều ngày 09/10/2018, Thường trực Huyện ủy tổ chức giao ban đánh giá kết quả hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện quý III; phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2018. Đồng chí Bùi Văn Hành - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

giaobanHUvoidoantheSáng ngày 08/10/2018, đồng chí Bùi Văn Hiền - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã chủ trì hội nghị giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện để đánh giá tình hình hoạt động quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018.

Văn bản mới

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Chanh - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Bùi Văn Vũ - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 

HD-dichvucongtr1

 

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

10888662
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
7710
7782
15492
1468359
22600
149458
10888662

Your IP: 34.200.218.187
2020-08-03 21:17

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 

 

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction