Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

(LSĐT) - Ngày 25/01/2019, Huyện ủy Lạc Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo, Tổ chức, Dân vận và Văn phòng cấp uỷ năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự hội nghị có đại diện các cơ quan tham mưu giúp viêc Tỉnh uỷ phụ trách huyện Lạc Sơn; đồng chí Bùi Văn Hiền - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; lãnh đạo, cán bộ và chuyên viên các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy; Bí thư, Phó Bí thư Thường trực các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; cán bộ Văn phòng Đảng uỷ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng chí Bùi Văn Lịnh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, chủ trì hội nghị.

 IMG 20190125 110325

Toàn cảnh Hội nghị

Trong năm 2018, các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong tham mưu, đề xuất, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng của địa phương. Kết quả cụ thể: Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu thực hiện tốt công tác tuyên truyền, định hướng tình hình tư tưởng, dư luận trong nhân dân; chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; Tuyên truyền tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các ngày lễ lớn của đất nước; tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan giúp cấp uỷ huyện trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Với vai trò tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của huyện, Ban Tổ chức Huyện ủy đã khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ cấp ủy giao; tổng hợp, rà soát về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bầu cử các chức danh lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý, tổng số 108 đồng chí. Thực hiện tinh giản biên chế năm 2018 tổng số 47 đồng chí; củng cố tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên; thực hiện việc đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên cuối năm, công tác thi đua khen thưởng và chính sách cán bộ.

Ban Dân vận tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân, tình hình dân tộc và tôn giáo trên địa bàn huyện, đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở góp phần ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị. Làm tốt công tác tham mưu giúp cấp uỷ chỉ đạo, lãnh đạo, xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và công tác dân vận của chính quyền.

Văn phòng cấp uỷ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy; thực hiện tốt chức năng chủ trì, phối hợp xây dựng, thẩm định các đề án, chương trình hành động, chỉ thị, kế hoạch, báo cáo và các văn bản khác để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ đảm bảo đạt kế hoạch đề ra.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận, chỉ ra những mặt còn hạn chế và đề ra giải pháp thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy trong năm 2019./.

Lan Phương (Ban Tuyên giáo HU)

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

(LSĐT) – Chiều ngày 24/01/2019, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức buổi lễ phát hành cuốn “Truyền thống Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn giai đoan 2016 – 2021”. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo HĐND và UBND huyện qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; các đại biểu HĐND huyện; các đồng chí trong Ban sưu tầm – biên soạn.

 IMG 9878

Toàn cảnh buổi Lễ phát hành

 

Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 21 tháng 10 năm 2002 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về việc biên soạn lịch sử và giáo dục truyền thống cách mạng, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện quyết định tổ chức sưu tầm, biên soạn cuốn sách “Truyền thống HĐND và UBND huyện Lạc Sơn giai đoạn 1945 – 2016”.

Cuốn “Truyền thống HĐND và UBND huyện Lạc Sơn giai đoạn 1945 – 2016” được biên soạn công phu, khách quan và khoa học theo tiến trình các sự kiện lịch sử diễn ra tại địa phương, đặt trong mối quan hệ với lịch sử của tỉnh và của đất nước. Cuốn sách đã tái hiện lại lịch sử xây dựng chính quyền, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của HĐND và UBND huyện trong phát triển kinh tế - xã hội của nhân dân các dân tộc huyện Lạc Sơn từ những năm tháng chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, tới công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế hiện nay để phấn đấu xây dựng và phát triển của quê hương Lạc Sơn giai đoạn 1945 – 2016.

 IMG 9885

Đ/c Bùi Văn Hành - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, phát biểu tại buổi Lễ

 

Tại buổi Lễ, đồng chí Bùi Văn Hành – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện gửi lời cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo HĐND và UBND huyện qua các thời kỳ, đã đóng góp tư liệu, những ý kiến quý báu để Ban sưu tầm – biên soạn hoàn chỉnh và xuất bản cuốn sách. Cuốn“Truyền thống HĐND và UBND huyện Lạc Sơn giai đoạn 1945 – 2016” ra đời là một sự kiện hết sức quan trọng và đáng tự hào của Đảng bộ và Nhân dân huyện nhà; là cuốn tài liệu quý giá, phản ánh trung thực chặng đường đầy khó khăn, thử thách nhưng cũng rất vẻ vang của HĐND và UBND huyện;góp phần tích cực trong việc lưu giữ, tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là giáo dục thế hệ trẻ phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, của quê hương để ra sức thi đua, học tập, rèn luyện, lao động, công tác tốt, tiếp bước cha anh hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới để xây dựng quê hương Lạc Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 IMG 9896

Bàn trưng bày sách

 

Trong chương trình buổi lễ, Ban tổ chức đã thông qua Kế hoạch phát hànhCuốn“Truyền thống HĐND và UBND huyện Lạc Sơn giai đoạn 1945 – 2016”; đồng thời trao tặng cuốn sách đến các đồng chí nguyên là lãnh đạo HĐND và UBND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện./.

Thanh Hoa

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

(LSĐT) - Sáng ngày 24/01/2019, Đảng bộ khối cơ quan Đảng – Đoàn thể tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Hiền – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; các đồng chí Bí thư chi bộ cùng toàn thể đảng viên khối cơ quan Đảng – Đoàn thể.

Hội nghị đã thông qua báo cáo kiểm điểm với những nội dung nổi bật, trong năm qua, Đảng ủy khối cơ quan Đảng – Đoàn thể đã đạt được nhiều thành tích quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; tổ chức đảng, đảng viên; hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2018.

 

 IMG 20190124 141640

Đ/c Bùi Văn Kía - Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ quan Đảng - Đoàn thể, trao Giấy khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 

Đảng bộ hiện có 12 chi bộ, với 62 đảng viên (trong đó có 01 đảng viên dự bị). Qua báo cáo kiểm điểm, các đồng chí bí thư các chi bộ đã tham luận, góp ý kiến xây dựng sôi nổi để hoàn thiện báo cáo. Tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hiền – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đã ghi nhận, đồng thời biểu dương, khen ngợi những thành tích mà đảng viên khối Đảng – Đoàn thể đã đạt được trong năm qua; đồng chí cũng mong muốn Đảng ủy tiếp tục cố gắng duy trì kết quảtrong năm 2019. Hội nghị cũng khen thưởng 08 tập thể và 02 cá nhân có thành tích trong năm 2018./.

 

Bùi Dung (Ban Tuyên giáo HU)

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

(LSĐT) - Thực hiện Quyết định số 1030-QĐ/TU, ngày 07/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về việc luân chuyển, điều động cán bộ; Quyết định số 2909/QĐ-UBND, ngày 10/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc luân chuyển và giao giữ chức vụ Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và việc nghỉ hưu đối với cán bộ. Chiều ngày 24/01/2019, Hội đồng nhân dân huyện Lạc Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường) để miễn nhiệm và kiện toàn các chức danh do Hội đồng nhân dân huyện bầu. Tham dự có đồng chí Nguyễn Viết Trọng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Bùi Văn Luyến - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đại biểu HĐND.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết, nhất trí miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021đối với ông Bùi Văn Thắng do chuyển công tác; miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện đối với bà Bùi Thị Vân - Nguyên Trưởng phòng Y tế huyện do chuyển công tác; Thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự, bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đối với ông Nguyễn Ngọc Điệp - Phó Bí thư Huyện uỷ, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đối với ông Bùi Thanh Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

 51057065 2142539855809198 2254321526423683072 n 1

Các Đại biểu HĐND huyện bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021

Các đại biểu HĐND huyện đã thảo luận thống nhất nội dung tờ trình và tiến hành bỏ phiếu, bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; kết quả ông Nguyễn Ngọc Điệp - Phó Bí thư Huyện ủy, Quyền Chủ tịch UBND huyện được HĐND huyện bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; ông Bùi Thanh Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn nhiệm kỳ 2016 - 2021 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy Ủy ban nhân dân huyện tại kỳ họp lần này góp phần tăng cường sự chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của huyện, hoàn thành tốt mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện đã đề ra.

 51193495 378576699595593 328984405995421696 n

Đồng chí Bùi Văn Hành - Bí thư Huyện ủy,  Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp - Tân Chủ tịch UBND huyện Lạc Sơn,  nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

51092636 2045986348820991 8708668383077335040 n 1 
 Đồng chí Bùi Thanh Tùng - HUV, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Phát biểu tại kỳ họp, ôngNguyễn Ngọc Điệp – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm của các đại biểu HĐNDhuyện. Trên cương vị mới, với trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Lạc Sơn, đồng chí luôn tận tâm, tận lực tiếp cận, sâu sát tình hình cơ sở, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân; không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi lý luận gắn với thực tiễn, hết lòng hết sức vì sự nghiệp phát triển chung của huyện Lạc Sơn, xứng đáng với lòng tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong huyện và mong muốn các đại biểu HĐND, cử tri trong huyện tiếp tục ủng hộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra./.

 

Bùi Vệ (Văn phòng Huyện ủy)

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

(LSĐT) - Sáng ngày 17/01/2019, Hội nghị trực tuyến báo cáo viên quý I năm 2019 được tổ chức từ điểm cầu Trung ương. Tham dự tại điểm cầu huyện Lạc Sơn, có đồng chí Bùi Văn Hiền - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; Ban Chỉ huy Quân sự huyện và một số cơ quan, đơn vị chuyên môn.

 

 Tructuyenbaocaovien

Các đại biểu tại điểm cầu huyện Lạc Sơn

 

Hội nghị đã được nghe trình bày 03 chuyên đề quan trọng: chuyên đề 01 là kết quả trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội, thực trạng, thống kê về những lễ hội được tổ chức ở nước ta; chuyên đề 02 về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chuyên đề 03 tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ươngđề nghị Ban Tuyên giáo các Thành ủy, Huyện ủy tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, đặc biệt tuyên truyền các sự kiện lịch sử quan trọng năm 2019 như kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 40 năm chiến tranh biên giới phía Bắc…/.

 

Bùi Dung (Ban Tuyên giáo HU)

Văn bản mới

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Chanh - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Bùi Văn Vũ - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 

HD-dichvucongtr1

 

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

10206009
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
1697
3542
19291
796544
82205
80518
10206009

Your IP: 3.94.202.172
2020-02-29 10:08

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 

 

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction