Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Huyện Lạc Sơn trước khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, toàn huyện có 28 xã và 01 thị trấn, sau khi sáp nhập đến nay còn 24 đơn vị hành chính; dân số trên 14,2 vạn người. Đảng bộ huyện gồm 49 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 29 đảng bộ và 20 chi bộ trực thuộc; tổng số đảng viên 8.179 đồng chí.

 

 

tiep xúccutri

 

Một buổi tiếp xúc, đối thoại với nhân dân của đồng chí Bí Thư Huyện ủy

 

 

Với dân số đông, nhiều đơn vị hành chính, nhiều tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, có thể nói đảng bộ huyện có rất nhiều thuận lợi trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm. Tuy nhiên bên cạnh đó, với dân số đông, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, cơ sở hạ tầng và đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, do vậy cũng tiềm ẩn và nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp, nếu không được giải quyết kịp thời sẽ trở thành vấn đề nổi cộm, bức xúc, ảnh hưởng đến ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

 

 

Nhận thức được những thuận lợi và những vấn đề phức tạp tiềm ẩn từ thực tế ở địa phương, trong những năm qua cấp ủy, chính quyền huyện Lạc Sơn rất chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo việc nắm bắt tình hình ở địa phương, đơn vị, trong đó chỉ đạo người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội luôn sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nhất là những vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc để giải quyết kịp thời, có hiệu quả theo tư tưởng của Bác “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”, không để hình thành điểm ấm, điểm nóng hay nảy sinh vấn đề phức tạp.

 

 

Với cách làm đó, từ năm 2016 đến nay cùng với việc lãnh đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, huyện đã tổ chức 17 cuộc tiếp xúc đối thoại với nhân dân do đồng chí Bí thư Huyện ủy hoặc đồng chí Chủ tịch UBND huyện trực tiếp dự, chỉ đạo; các xã, thị trấn đã tổ chức 142 cuộc tiếp xúc đối thoại do đồng chí Bí thư Đảng ủy hoặc đồng chí Chủ tịch UBND xã chủ trì, chỉ đạo các ngành cùng trao đổi, đối thoại với nhân dân. Ngoài ra, định kỳ hàng tháng vào ngày 10 và 25, đồng chí Chủ tịch UBND huyện thực hiện tiếp công dân tại trụ sở UBND để nghe công dân phản ánh, kiến nghị những vấn đề quan tâm, bức xúc, qua đó đã giải quyết được nhiều ý kiến của người dân đề xuất lên cơ quan chức năng. Đặc biệt tại các buổi tiếp xúc đối thoại, những vấn đề mà nhân dân quan tâm, phản ảnh, kiến nghị như vấn đề về quản lý, sử dụng đất đai, việc khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép, công tác đền bù giải phóng mặt bằng, việc chi trả chế độ cho đối tượng bị ảnh hưởng do Covid-19…ở một số xã, khu dân cư hay một số hộ dân đã được tập trung giải quyết có hiệu quả, nhân dân đồng tình ủng hộ cao, tiêu biểu như việc giải phóng mặt bằng xây dựng hồ chứa nước Cánh Tạng ở xã Yên Phú, qua tiếp xúc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện và các ngành liên quan với người dân, chỉ trong một thời gian ngắn 652 hộ dân đã đồng tình chuyển đến nơi ở mới và đồng ý di dời hơn 1800 ngôi mộ để bàn giao mặt bằng xây dựng công trình. Hay việc đối thoại với nhân dân ở xóm Rộc, xóm Khi xã Bình Hẻm để tuyên truyền, vận động nhân dân giải phóng mặt bằng xây dựng đường kết nối đường Hồ Chí Minh đi qua địa bàn xóm, qua tiếp xúc đối thoại nhân dân đã đồng tình, ủng hộ và thực hiện theo chủ trương của huyện…Có thể khẳng định, nhờ làm tốt việc tiếp xúc đối thoại với nhân dân, nên trong những năm qua huyện Lạc Sơn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn ổn định và được giữ vững, trong cán bộ, đảng viên và nhân dân không có dư luận hay ý kiến trái chiều, không có điểm ấm, điểm nóng xảy ra. Các tầng lớp nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền ; đó là điều kiện vững chắc để huyện phát triển đi lên một cách bền vững.

 

 

Bùi Văn Huy (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lạc Sơn)

 

 

 

 

 

Văn bản mới

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

 

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

THHTVBbaucu

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

12793131
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
7221
8207
53792
3337634
116112
174429
12793131

Your IP: 3.235.184.215
2021-06-19 21:25

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction