Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Ngày 08/7, Trong 01 ngày làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân, Kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành chương trình với nhiều nội dung, quyết sách quan trọng.

Ky14-toancanh

Các đại biểu dự Kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XIX

 

Dự, chỉ đạo Kỳ họp có đồng chí Hoàng Văn Tứ - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các Đại biểu  HĐND tỉnh tổ Lạc Sơn; Tham dự kỳ họp có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo UBND, MTTQ Việt Nam huyện, các đại biểu HĐND huyện và Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Lãnh đạo các cơ quan của trung ương, của tỉnh đứng chân trên địa bàn; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Chủ tọa Kỳ họp gồm các đồng chí Bùi Văn Hành – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Bùi Văn Kía – Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Ky14-DcHanh

Đồng chí Bùi Văn Hành - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XIX

Kỳ họp thống nhất đánh giá, Sáu tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, thách thức, các hoạt động kinh tế - xã hội huyện bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng của đại dịch COVID-19. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong huyện đã nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn với quyết tâm rất cao và đã thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, đó là: Vừa kiểm soát và khống chế cơ bản thành công đại dịch COVID-19, vừa tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Về phòng chống đại dịch Covid-19, cùng với cả nước, huyện Lạc Sơn đã kiểm soát và khống chế thành công dịch bệnh, bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe của người dân.

Về kinh tế - xã hội, Các chỉ tiêu quan trọng như: Giá trị sản xuất nông nghiệp, doanh thu hàng hóa dịch vụ; thu ngân sách nhà nước; tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư,... đều đạt kế hoạch. Cụ thể: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 13.411,6ha (102,2% KH), tổng sản lượng lương thực cây có hạt 6 tháng đầu năm ước đạt 36.154,83 tấn (55,6%KH năm), các cây hoa màu khác đều đạt trên 100%KH. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tuy bị ảnh hưởng mạnh do gián đoạn cung ứng và nhu cầu thị trường giảm sút, nhưng giá trị sản xuất vẫn đạt 50,14%KH năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng vẫn đạt 50,05%KH năm. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 31.980 triệu đồng, đạt 202,9% so với cùng kỳ năm 2019. Công tác thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tích cực. Tính đến hết tháng 5/2020, có 25 dự án được cấp phép đầu tư vào sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện, với tổng số vốn đầu tư đạt 596,7 tỷ đồng, trong đó 14 dự án đã triển khai hoàn thành và đi vào hoạt động, 06 dự án đang triển khai thực hiện. Các hoạt động văn hóa - xã hội được duy trì;chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; đời sống Nhân dân tiếp tục được đảm bảo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục giữ ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được quan tâm.

 

Ky14-dcHVTu

Đồng chí Hoàng Văn Tứ - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự, phát biểu tại Kỳ họp

Dự, phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Hoàng Văn Tứ - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận những cố gắng trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội mà huyện Lạc Sơn đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, huyện Lạc Sơn cần tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hằng năm; có quy hoạch mở rộng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị; tăng cường thu hút đầu tư; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hợp lý; quy hoạch sản xuất, chăn nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế cao; phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

 

Ky14-dcNNDiep

Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp - Chủ tịch UBND huyện báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2020

Tại kỳ họp, với tinh thần đổi mới, dân chủ và trí tuệ, HĐND huyện đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; thảo luận, đề ra nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020. Đồng thời, xem xét các báo cáo thường kỳ của Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, thông báo của Ủy ban MTTQ huyện và các cơ quan chức năng.

Kỳ họp cũng đã xem xét các báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tritại Kỳ họp thứ 12; báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri qua tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 14; đồng thời nghe Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo làm rõ thêm một số vấn đề trong công tác chỉ đạo, điều hành UBND huyện thời gian qua và định hướng thời gian tới.

 

Ky14-DcKia

Đồng chí Bùi Văn Kía - Phó Chủ tịch HĐND huyện điều hành nội dung thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết kỳ họp

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, HĐND huyện đã xem xét, biểu quyết thông qua các Nghị quyết quan trọng: Nghị quyết về tăng cường các biện pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020; Nghị quyết về Phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách cấp huyện năm 2019; Nghị quyết phê duyệt chủ trương Dự án Điện chiếu sáng Vụ Bản đi Vũ Bình, huyện Lạc Sơn; Nghị quyết phê duyệt chủ trương Dự án Điểm trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chí Thiện, huyện Lạc Sơn; Nghị quyết điều chỉnh tổng mức đầu tư, bổ sung danh mục công trình năm 2020; Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2021của HĐND huyện.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Bùi Văn hành – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khẳng định: Kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XIX đã thành công tốt đẹp. HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm trước cử tri và toàn thể nhân dân của các vị đại biểu HĐND; sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong quá trình chuẩn bị và tiến hành kỳ họp; cùng với các cơ quan, tổ chức hữu quan, cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ và các cơ quan thông tin tuyên truyền đã theo dõi, phản ánh kịp thời về diễn biến trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức kỳ họp.

Sau kỳ họp này, HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND huyện; khắc phục tồn tại, hạn chế để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 theo Nghị quyết của HĐND huyện đề ra. Đề nghị Uỷ ban MTTQ huyện, các tổ chức thành viên, các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền để thống nhất về nhận thức, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND, các vị đại biểu HĐND huyện tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết đã được ban hành; sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống./.

 

 

Bùi Mai                   

 

Văn bản mới

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

 

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

THHTVBbaucu

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

12793215
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
7305
8207
53876
3337634
116196
174429
12793215

Your IP: 3.235.184.215
2021-06-19 21:33

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction