Chính trị

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Sáng ngày 10/6/2020, Đoàn giám sát theo Kế hoạch số 135-KH/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hòa Bình do đồng chí Võ Ngọc Kiên - TUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Tổ chức Huyện ủy Lạc Sơn về kết quả tham mưu giúp cấp ủy tổ chức quán triệt và cụ thể hóa thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

 

 

 BTCTUgiamsat

Đồng chí Bùi Văn Hành - TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại buổi làm việc

 

Đảng bộ huyện Lạc Sơn sau khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã hiện có 49 tổ chức cơ sở đảng, tổng số chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở tính đến 30/5/2020 là 388 chi bộ với 8.081 đảng viên. Đến nay, BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020 có 39 đồng chí, BTV Huyện ủy 11 đồng chí, Thường trực Huyện ủy 03 đồng chí, cán bộ thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý 213 đồng chí.

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong đoàn giám sát đã nghe báo cáo kết quả tham mưu giúp cấp ủy tổ chức quán triệt và cụ thể hóa thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Theo đó, Ban Tổ chức Huyện ủy Lạc Sơn đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, triển khai Quy định số 34-Qđi/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương, gắn với triển khai Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền tới các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ủy viên UBKT Huyện ủy, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của huyện; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở. Tổng số đại biểu tham dự hội nghị đạt 280/290 đồng chí, đạt 96,6%. Ban Tổ chức Huyện ủy đã phối hợp với Văn phòng Huyện ủy kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng, ban hành Quy định số 06-QĐi/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Hướng dẫn số 09-HD/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng cam kết thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; toàn huyện có 7.926/8.081 đảng viên xây dựng cam kết thực hiện trách nhiệm nêu gương (còn 155 đảng viên thuộc diện tuổi cao, sức yếu, miễn sinh hoạt đảng).

Trong quá trình thực hiện, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; chấp hành, bảo vệ và tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, gia đình và Nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện chức trách nêu gương. Thường trực Huyện ủy giao ban định kỳ với các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Trung tâm BDCT huyện, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 01 lần/quý; thành lập đoàn công tác làm việc tại 08 đảng bộ cơ sở; tổ chức tiếp xúc đối thoại với nhân dân ở cơ sở được 06 cuộc. Thực hiện Quy định số 32-QĐi/TU, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng kế hoạch dự sinh hoạt chi bộ và thực hiện dự sinh hoạt với các chi bộ khu dân cư được 1.322 cuộc; phối hợp chỉ đạo thành công 46/49 chi, đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội. Thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐ/HU về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn; phối hợp, tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ huyện 03 cuộc giám sát chuyên đề tại 03 đơn vị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn những khó khăn nhất định như: số lượng đảng viên đông, nhận thức, trình độ của đảng viên không đồng đều, số lượng đảng viên ở nông thôn chiếm trên 80%, do vậy quá trình tiếp thu, xây dựng và thực hiện cam kết nêu gương có mặt còn hạn chế; hiện nay, một số văn bản chưa đồng nhất về nội dung dẫn tới lúng túng, vướng mắc trong thực hiện; hệ thống văn bản chưa hoàn thiện dẫn đến việc các định thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân một số cơ quan, đơn vị sau sáp nhập còn lúng túng.

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Bùi Văn Hành - Bí thư Huyện ủy ghi nhận những kết quả mà lãnh đạo, chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy đã đạt được. Với khối lượng công việc khổng lồ, số lượng biên chế hiện nay đang thiếu, những kết quả mà Ban Tổ chức Huyện ủy đạt được thể hiện tinh thần, trách nhiệm, nỗ lực hết mình, tinh thần đoàn kết hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao của tập thể lãnh đạo, chuyên viên trong Ban.

Về phía đoàn giám sát, thay mặt đoàn đồng chí Võ Ngọc Kiên - TUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá cao các kết quả đạt được cũng như nội dung báo cáo mà Ban Tổ chức Huyện ủy đã xây dựng. Đồng thời, đồng chí cũng nêu ra một số vấn đề cần bổ sung để báo cáo hoàn thiện hơn./.

 

Thùy Nương (Ban Tổ chức HU)

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị TTTĐT