Chính trị

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Trong 02 ngày 01 và 02/6/2020, Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện Lạc Sơn đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Bùi Văn Hiền – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã tới dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện; các đồng chí trong Tổ Công tác chỉ đạo Đại hội của Huyện ủy và toàn thể Đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan chính quyền.

DaihoiCQCQ2

Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan chính quyền khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2020 ra mắt đại hội

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện Lạc Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ và đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Nổi bật là: Chất lượng tham mưu của các cơ quan trong việc tham mưu, giúp việc Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được nâng lên; thu ngân sách Nhà nước liên tục tăng qua các năm; xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả đáng kể; việc thực hiện cơ chế Một cửa, một cửa liên thông và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc ở cơ quan đã tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp và giao dịch của tổ chức, cá nhân; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, việc làm, đời sống và thực hiện các chính sách an sinh xã hội có nhiều bước tiến quan trọng, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao… Thực hiện đạt và vượt 10/10 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội khóa IV đã đề ra.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên cả ba mặt tư tưởng, chính trị và tổ chức. Đảng bộ đã tổ chức quán triệt kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy đến đội ngũ cán bộ đảng viên; triển khai học tập, quán triệt Chỉ thị số 05 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”, “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; thực hiện tốt Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh nếp sống văn minh, văn hóa nơi công sở... Kết quả, phân loại hàng năm có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 50% chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh. Đảng bộ cơ quan chính quyền nhiều năm được Huyện ủy công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

DaihoiCQCQ1

Đồng chí Bùi Văn Hiền - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bùi Văn Hiền đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị, trong nhiệm kỳ tới Ban Chấp hành khóa mới tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên trong khối không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tiếp tục đổi mới phương thức làm việc của cơ quan hành chính Nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính; thường xuyên kiểm tra việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, hiệu quả quản lý Nhà nước về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh; làm tốt công tác xây dựng Đảng trên cả lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức trên toàn đảng bộ; các chi bộ đảng trong khối phải thực sự là chi bộ Đảng trong sạch, đoàn kết, đổi mới, vững mạnh… phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lạc Sơn lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

DaihoiCQCQ3

Toàn cảnh Đại hội

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan chính quyền gồm 11 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

 

 

Bùi Mai                              

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Bùi Thị Mai