Chính trị

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Ngày 21/5/2020, Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy đã tiến hành kỳhọp định kỳđể kiểm điểm kết quả thực hiện công tác quý II, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 2020; xem xét, kết luận một số nội dung về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

 

 UBKTquyII

Toàn cảnh cuộc họp

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra đã nghe báo cáo của Đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 đảng viên, UBKT HU đã nghiên cứu, xem xét, phân tích từng nội dung kiểm tra và thống nhất kết luận như sau: 01 đảng viên là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã cho nghiêm khắc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc những hạn chế, khuyết điểm trước tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ và Ủy ban nhân dân xã. UBKT HU đã nghe và cho ý kiến vào Tờ trình của Đoàn kiểm tra đề nghị thi hành kỷ luật 01 đảng viên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, sau khi thảo luận, phân tích kỹ từng nội dung và nhận thấy đảng viên đã vi phạm Quy định số 47-QĐ/TW, của Ban Chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không được làm, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; vi phạm của đồng chí đã gây dư luận xấu trong Nhân dân, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân, căn cứ điểm a, khoản 1 điều 16 và điểm a, khoản 1, điều 18, Quy định số 102 - QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT HU đã tiến hành bỏ phiếu quyết định thi hành kỷ luật đối với đảng viên bằng hình thức: Khiển trách.

Ngoài ra tại kỳ họp, UBKT Huyện ủy họp bàn một số những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, nhất là công tác phục vụ đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan giúp việc Huyện ủy về thẩm định hồ sơ nhân sự đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, tập trung phân loại, giải quyết dứt điểm những đơn thư khiếu nại, tố cáo Đảng viên; xem xét, kết luận các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020; kịp thời cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe để các tổ chức đảng, đảng viên thực hiện tốt Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, bảo đảm sự đoàn kết thống nhất trong Đảng./.

Bùi Thượng Đình (Phó Chủ nhiệm UBKT HU)

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị TTTĐT