Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Trong 02 ngày 12-13/5, Đảng bộ cơ quan Đảng - Đoàn thể huyện tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Bùi Văn Hành - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Bùi Văn Hiền - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí Tổ công tác chỉ đạo đại hội số 5.

DHDDT1

Quang cảnh Đại hội

Đảng bộ Cơ quan Đảng - Đoàn thể hiện có 60 đảng viên, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, BCH Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có 3/6 chỉ tiêu đạt và 3/6 chỉ tiêu cơ bản đạt Nghị quyết đề ra. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm chú trọng, thực hiện đảm bảo các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; các chi bộ tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt 100%, từng bước đổi mới phương thức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ. Triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế, chương trình làm việc toàn khoá của BCH Đảng bộ, quan tâm đến công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, trong nhiệm kỳ đảng bộ đã giới thiệu kết nạp mới 03 đồng chí, chuyển chính thức 06 đảng viên; tạo điều kiện cho các đồng chí là cán bộ, đảng viên theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, có13 đồng chí tham gia học trình độ chuyên môn thạc sỹ, 05 đồng chí học đại học, 02 đồng chí học chuyên ngành công tác kiểm tra, 09 đồng chí học cao cấp LLCT, 02 đồng chí học hoàn thiện cao cấp LLCT, 09 đồng chí học TCLLCT. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, qua đó kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực đồng thời uốn nắn, nhắc nhở góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Công tác lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề hằng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) của Đảng được các chi bộ và đảng viên thực hiện tốt; 100% cán bộ, đảng viên ký cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) của Đảng và cam kết thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được các chi bộ quan tâm, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Đại hội cũng đã thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới. 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích đã đạt được của Đảng bộ trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đề nghị Đại hội quan tâm một số nội dung cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới: Đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng bộ, chủ động và cụ thể hóa được sự chỉ đạo của cấp trên bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể, sát với thực tiễn, xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của cán bộ đảng viên; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên; Nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ... Tại Đại hội này, các đại biểu dự Đại hội thực hiện nhiệm vụ quan trọng là bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa V, đồng chí tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tập trung, dân chủ, Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn những đảng viên xứng đáng để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Đảng - Đoàn thể nhiệm kỳ 2020 - 2025; lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên để bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII.     

 

DHDDT2

BCH khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội

 

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu 09 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Đảng - Đoàn thể khoá V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng lấy phiếu tín nhiệm chức danh Bí thư Đảng ủy khóa V và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện  lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

 

Hà Cơ (Văn phòng Huyện ủy)

Văn bản mới

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

 

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

THHTVBbaucu

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

12803370
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
2450
6775
9225
3373552
126351
174429
12803370

Your IP: 3.215.79.116
2021-06-21 06:30

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction