Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Ngày 20/3, Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND đã tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Bùi Văn Kía - UVBTV HU, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền đã tới dự Đại hội.

DHCBVP

Đồng chí Bùi Văn Kía - Phó Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền tặng hoa chúc mừng Đại hội

Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND hiện có 21 đảng viên, trong đó có 19 đảng viên chính thức, 02 đảng viên dự bị; về trình độ lý luận chính trị có: 09 đồng chí có trình độ Cao cấp, 02 đồng chí có trìnhđộ trung cấp, 08 đồng chí có trình độ sơ cấp và tương đương; về trình độ chuyên môn: 06 đồng chí trình độ thạc sĩ, 13 đồng chí có trình độ đại học, sơ cấp và tương đương 02 đồng chí. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND đã làm tốt công tác lãnh đạo cơ quan thực hiện nhiệm vụ theo từng lĩnh vực công tác trong việc tham mưu với Lãnh đạo HĐND và UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện. Lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên trong Chi bộ chấp hành nghiêm điều lệ Đảng, Nghị quyết các cấp trong công tác xây dựng Đảng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao, tập thể Văn phòng HĐND và UBND hàng năm đều đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp trên khen thưởng và ghi nhận.

Để phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2022, tại Đại hội các đại biểu đã tập trung thảo luận đóng góp ý kiến vào bản dự thảo báo cáo chính trị trình tại Đại hội, đồng thời đưa ra một số nhiệm vụ giải pháp trên các lĩnh vực: Tham mưu tổng hợp,  hành chính quản trị và công tác nghiệp vụ khác. Một số chỉ tiêu cụ thể được Đại hội thông qua là: Phấn đấu hàng năm có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 15% trở lên đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đề nghị khen thưởng, không có đảng viên vi phạm tư cách bị xử lý kỷ luật; hằng năm Chi bộ được đánh giá xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; hằng năm có 100% cán bộ, đảng viên luôn có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã ký cam kết; phấn đấu kết nạp mới 01 đảng viên trở lên; phấn đấu 100% cán bộ, công chức trong cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó phấn đấu ít nhất 80% đạt Danh hiệu “Lao động tiên tiến” và 20% trong tổng LĐTT đạt Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; Phấn đấu hằng năm 100% hộ gia đình, cán bộ, đảng viên trong cơ quan đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, cơ quan đạt tiêu chuẩn “Cơ quan văn hóa”; các bộ phận chuyên môn tham mưu, giúp việc hoàn thành 100% nhiệm vụ trọng tâm đăng ký hằng năm, cơ quan đứng Top đầu khối cụm thi đua của huyện.

Phát biểu, tặng hoa chúc mừng Đại hội Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND, đồng chí Bùi Văn Kía - Phó Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Cơ quan chính quyền đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Chi bộ Văn phòng HĐND UBND đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí cũng yêu cầu trong nhiệm kỳ mới, Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND cần tiếp tục khắc phục khó khăn, không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã bầu 03 đồng chí trong Ban Chi ủy Chi bộ, đồng chí Bùi Văn Vũ – Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ với số phiếu tín nhiệm đạt 100%./.

 

 

Bùi Mai                

 

 

 

Văn bản mới

Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD và Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2020

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD và Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2020

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD và Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2020

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD và Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2020

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD và Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2020

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD và Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2020

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD và Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2020

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD và Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2020

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

11650820
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
4679
10317
41889
2205878
146908
198241
11650820

Your IP: 3.237.67.179
2020-11-27 10:45

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 

 

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction