Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Sáng 10/3, tại Hội trường UBND, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức thành công Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp bất thường) để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng. Tham dự kỳ họp có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo UBND, MTTQ Việt Nam huyện, các đại biểu HĐND huyện và Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND huyện, các cơ quan Tư pháp huyện. Chủ tọa Kỳ họp gồm các đồng chí Bùi Văn Hành – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Bùi Văn Kía – Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Chutoaky13-10-3-20

 Chủ tọa Kỳ họp

Phát biểu khai mạc Kỳ họp đồng chí Bùi Văn Hành – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Trong giai đoạn 2016 – 2020, với sự quyết tâm chính trị cao nhất, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp uỷ, sự giám sát chặt chẽ của HĐND, sự chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt của chính quyền, sự cố gắng của các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở; sự nỗ lực chung tay góp sức của nhân dân các dân tộc trong huyện. Tình hình kinh tế - xã hội của huyện có những chuyển biến tích cực, dự kiến các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lạc Sơn lần thứ 26 và các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội HĐND huyện thông qua giai đoạn 2016 - 2020 sẽ đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Kế thừa những kết quả quan trọng và toàn diện đã đạt được, phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, thành tựu tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành từ đầu nhiệm kỳ, tại Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện sẽ xem xét, quyết định những mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021 – 2025 theo Luật định. Kỳ họp này, HĐND huyện cũng sẽ xem xét, thảo luận và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng có tầm ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trong huyện.

ToancanhKy13-10-3-20

Quang cảnh Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp bất thường) - HĐND huyện Lạc Sơn khóa XIX. 

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến về các tờ trình của UBND huyện: Tờ trình về việc phê Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2020 (Bổ sung danh mục Công trình: Cải tạo, mở rộng Hội trường Huyện ủy Lạc Sơn); Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung các khu bán đấu giá đất trên địa bàn huyện Lạc Sơn năm 2020; Tờ trình về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 đối với các xã Sáp nhập theo Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14;Tờ trình về việc phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp và các Hội,hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/NĐ-CP của Chính phủ, cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã năm 2020. Kỳ họp cũng đã thảo luận, thông qua báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND huyện về các vấn đề thuộc chức năng thẩm tra của các Ban.

DcTung-10-3-20

Đồng chí Bùi Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND huyện trình bày các Tờ trình của UBND huyện

Tại Kỳ họp, HĐND huyện xem xét, miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND huyện đối với đồng chí Trần Công Lâm – Nguyên Trưởng phòng Dân tộc chuyển công tác.

DcHanh-10-3-20

Đồng chí Bùi Văn Hành - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc Kỳ họp bất thường

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Bùi Văn hành – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khẳng định: Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp bất thường của HĐND huyện khóa XIX đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Để tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua, HĐND huyện đề nghị UBND huyện khẩn trương chỉ đạo các ngành, các địa phương căn cứ vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện giai đoạn 5 năm 2021 - 2025 đã đề ra để chủ động xây dựng các đề án, các cơ chế, chính sách cụ thể để trình HĐND huyện trong các kỳ họp tới đảm bảo quy định. Đối với các dự án đã được HĐND huyện thông qua tại Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp bất thường), giao UBND huyện, các cấp, các ngành, các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án khẩn trương triển khai lập, thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư, các thủ tục đầu tư bảo đảm đúng quy trình, quy định pháp luật, bố trí đủ nguồn lực cho các dự án, bảo đảm các công trình được khởi công xây dựng đảm bảo tiến độ. Đề nghị Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, các tổ đại biểu, các đại biểu HĐND huyện tập trung đôn đốc, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai các nghị quyết, bảo đảm các dự án HĐND huyện đã thông qua tại kỳ họp hôm nay được tổ chức thực hiện hiệu quả theo đúng quy định pháp luật.

DcKia-10-3-20

Đồng chí Bùi Văn Kía -  Phó Chủ tịch HĐND huyện điều hành biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại Kỳ họp

Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp bất thường) HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thông qua các nghị quyết quan trọng, bao gồm:

1. Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025.

2. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2020 (Bổ sung danh mục Công trình: Cải tạo, mở rộng Hội trường Huyện ủy Lạc Sơn).

3. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung các khu bán đấu giá đất trên địa bàn huyện Lạc Sơn năm 2020.

4. Nghị quyết điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 đối với các xã Sáp nhập theo Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14.

5. Nghị quyết phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp và các Hội; hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/NĐ-CP của Chính phủ; cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã năm 2020.

6. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021./.

 

 

Bùi Mai               

 

Văn bản mới

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

 

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

THHTVBbaucu

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

12765723
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
3588
6520
26384
3337634
88704
174429
12765723

Your IP: 35.170.64.36
2021-06-16 13:04

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction