Chúc mừng năm mới

BanerCMNM2021

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Ngày 20/02/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức Hội nghị lần thứ 18, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; bàn và thống nhất mốt số công tác trọng tâm của huyện. Dự Hội nghị có đồng chí Bùi Văn Luyến - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí chuyên viên các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; các đồng chí Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ.

IMG20200220081052

Quang cảnh hội nghị

Những tháng đầu năm 2020, mặc dù vẫn còn những khó khăn nhất định đã ảnh hưởng, tác động bất lợi trong quá trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo của tỉnh, cùng với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp Nhân dân trong huyện, đã đạt được những kết quả quan trọng: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác chăm lo các đối tượng chính sách, hộ nghèo; hoạt động thương mại, dịch vụ, đảm bảo giao thông và cung cấp điện, nước; hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thanh, truyền hình; công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2020 được triển khai chỉ đạo và tổ chức một cách đồng bộ, đem lại hiệu quả cao, tạo nên bầu không khí vui Xuân, đón Tết đầm ấm, an toàn, tiết kiệm.Huyện ủy Lạc Sơn đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập 03 Đảng bộ và chỉ định Ban chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 các xã Quyết Thắng, Vũ Bình và thị trấn Vụ Bản; chỉ đạo Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn tổ chức thành công Kỳ họp thứ nhất để bầu ra cơ quan quản lý, điều hành sau khi sáp nhập. Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội chi, đảng bộ cơ sở, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 được triển khai thực hiện theo đúng quy trình, kế hoạch đề ra.

Tại Hội nghị, các đồng chí đại biểu đã nghe thông báo các văn bản của Ban Thường vụ Huyện ủy như: Kế hoạch số 249-KH/HU, ngày 17/02/2020 ủy về luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý năm 2020; Hướng dẫn số 09-HD/HU, ngày 17/02/2020 ủy về xây dựng cam kết thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Quyết định số 989-QĐ/HU, ngày 17/02/2020 về đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2019.

Hội nghị đã thảo luận và nhất trí thông qua Đề án cơ cấu nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Dự kiến phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Lạc Sơn lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; quy định số lượng cấp ủy viên các đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Bùi Thị Lan (Văn phòng Huyện ủy)

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

12025963
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
551
6424
25511
2597935
155951
198183
12025963

Your IP: 54.208.73.179
2021-01-28 02:14

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction