Chính trị

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Sáng ngày 19/02, Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Bùi Văn Kía, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, dự và chỉ đạo hội nghị.

DcKia-19-2

Đảng bộ cơ quan chính quyền triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2020

 

Đảng bộ cơ quan Chính quyền huyện có 16 chi bộ cơ sở trực thuộc. Đảng bộ có 157 đảng viên. Trong năm, Đảng ủy, các chi bộ thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, cán bộ, đảng viên, các chi bộ thực hiện nghiêm Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc của đảng ủy, quy chế làm việc của chi bộ. Đảng ủy, các chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt công tác tham mưu cho Thường trực HĐND huyện thực hiện nhiệm vụ theo quy chế làm việc của HĐND huyện; chuẩn bị tổ chức thành công kỳ họp thứ 8, 9, 10, 11, 12 – khóa XIX; chuẩn bị tốt các điều kiện để Thường trực HĐND huyện tổ chức các cuộc giám sát, tổ chức các hội nghị và hoạt động khác theo kế hoạch. Tham mưu cho UBND huyện xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, đề ra giải pháp để tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, kịp thời xử lý, giải quyết tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thực hiện hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng chính quyền trên địa bàn huyện năm 2019. Công tác xây dựng Đảng của đảng bộ được triển khai thực hiện toàn diện, cơ bàn hoàn thành các nhiệm vụ được Nghị quyết của Đảng ủy đề ra trong năm 2019; thực hiện tốt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2019. 16/16 chi bộ xây dựng kế hoạch thực hiện học tập và làm theo của chi bộ; 100% đảng viên đăng ký nội dung làm theo năm 2019 của cá nhân. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng cơ quan, đơn vị, hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong đảng bộ. Trong năm, Đảng bộ kết nạp được 05 quần chúng ưu tú vào Đảng. Đảng ủy thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên, đảng bộ cơ sở năm 2019. Có 03 chi bộ xếp loại xuất sắc, 13 Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 20 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng ủy khen thưởng.

Hội nghị đã giành thời gian tổ chức thảo luận, có 05 đại biểu từ các Chi bộ trực thuộc tham luận minh họa về nhiệm vụ trong năm; hội nghị thống nhất đề ra những giải pháp thực hiện phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020. Tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như công tác tổ chức Đại hội điểm chi bộ, tiến tới ĐH Đảng bộ huyện các cấp, công tác phát triển đảng viên, nội dung đăng ký làm theo của tập thể, cá nhân, chú trọng thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động do các cấp các ngành phát động... Các chỉ tiêu chủ yếu được đề ra trong năm 2020 như: 100% cơ quan đạt tiêu chuẩn cơ quan văn hóa, 100% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa; 100% cơ quan được ngành dọc cấp trên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phấn đấu 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; phấn đấu Đảng bộ cơ quan chính quyền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp được 03 đảng viên mới trở lên.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Văn Kía – Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Đảng ủy cơ quan Chính quyền, các chi bộ trực thuộc cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, đảm bảo khoa học, hiệu quả, thiết thực, làm tốt công tác dự báo, nắm tình hình cơ sở, phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, vai trò của người đứng đầu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2020 đề ra. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: Đảng ủy cơ quan chính quyền làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội