Chính trị

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Vừa qua, Huyện ủy Lạc Sơn đã tổ chức Hội Nghị công bố Quyết định thành lập thị trấn Vụ Bản trực thuộc Đảng bộ huyện Lạc Sơn; chỉ định Ban Chấp hành, Bàn Thường vụ Đảng ủy, các chức danh Bí Thư, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn.

Thị trấn Vụ Bản thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ 11,31 km2 diện tích tự nhiên, 4.805 người của xã Liên Vũ vào Thị trấn Vụ Bản; Sau khi nhập, thị trấn Vụ Bản có 13,57 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 9.497 người.

CongbottVB

Đồng chí Bùi Văn Hành - Bí thư Huyện ủy dự, trao quyết định tại Hội nghị công bố thành lập Đảng bộ thị trấn Vụ Bản 

 

Đảng bộ thị trấn Vụ Bản thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ 11 chi bộ, 233 đảng viên của Đảng bộ xã Liên Vũ; 10 chi bộ, 371 đảng viên của Đảng bộ thị trấn Vụ Bản (cũ). Sau khi thành lập, giữ thị trấn huyện Lạc Sơn với tên thị trấn Vụ Bản, có 21 chi bộ, 604 đảng viên.

Theo chỉ định của Huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn Vụ bản gồm có 22 đồng chí, cụ thể như sau:

1. Đồng chí Phạm Hồng Đức

2. Đồng chí Nguyễn Duy Thắng

3. Đồng chí Phạm Thị Vân Anh

4. Đồng chí Phạm Văn Chiến

5. Đồng chí Trịnh Thị Thắng

6. Đồng chí Nguyễn Quỳnh Giang

7. Đồng chí Trương Thị Hương

8. Đồng chí Trần Mạnh Hưng

9. Đồng chí Nguyễn Thị Huyền

10. Đồng chí Nguyễn Thế Hải

11. Đồng chí Bùi Văn Đan

12. Đồng chí Bùi Văn Giang

13. Đồng chí Bùi Thị Thi

14. Đồng chí Bùi Văn Long

15. Đồng chí Bùi Văn Tình

16. Đồng chí Bùi Văn Lập

17. Đồng chí Bùi Văn Binh

18. Đồng chí Bùi Thị Đích

19. Đồng chí Bùi Văn Khánh

20. Đồng chí Bùi Văn Bảy

21. Đồng chí Quách Đình Thắng

22. Đồng chí Bùi Văn Tú

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vũ Bình gồm 06 đồng chí. Chỉ định đồng chí Phạm Hồng Đức, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy thị trấn Vụ Bản; Đồng chí Nguyễn Duy Thắng, giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Vụ Bản gồm: Bùi Văn Đan, Bùi Văn Giang./.

 

 

Bùi Mai                                        

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Bùi Thị Mai