Chính trị

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Vừa qua, Tại xã Vũ Bình, Huyện ủy Lạc Sơn đã tổ chức Hội Nghị công bố Quyết định thành lập xã Vũ Bình trực thuộc Đảng bộ huyện Lạc Sơn; chỉ định Ban Chấp hành, Bàn Thường vụ Đảng ủy, các chức danh Bí Thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã.

CongboxaVuBinh

Đồng chí Bùi Văn Hiền - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự, trao quyết định tại Hội nghị công bố thành lập Đảng bộ xã Vũ Bình

 

Xã Vũ Bình thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ xã 11,02 km2 diện tích tự nhiên, 3.127 người của xã Bình Cảng; toàn bộ 14,89 km2 diện tích tự nhiên, 2.788 người của xã Bình Chân và toàn bộ 7,16 km2 diện tích tự nhiên, 3.828 người của xã Vũ Lâm; Sau khi thành lập, xã Vũ Bình có 33,07 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 9.743 người.

Thành lập Đảng bộ xã Vũ Bình trên cơ sở sáp nhập toàn bộ 08 chi bộ, 132 đảng viên của Đảng bộ xã Bình Cảng; 10 chi bộ, 149 đảng viên của Đảng bộ xã Bình Chân; 11 chi bộ, 179 đảng viên của Đảng bộ xã Vũ Lâm. Sau khi thành lập, xã Vũ Bình có 29 chi bộ, 460 đảng viên.

Theo chỉ định của Huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ xã Vũ Bình gồm có 27 đồng chí, cụ thể như sau:

1. Đồng chí Bùi Văn Tự

2. Đồng chí Bùi Văn Ngàn

3. Đồng chí Bùi Văn Nho

4. Đồng chí Bùi Văn Phắng

5. Đồng chí Bùi Văn Chiểm

6. Đồng chí Bùi Văn Trí

7. Đồng chí Bùi Văn Chính

8. Đồng chí Bùi Văn Trung

9. Đồng chí Bùi Văn Quý

10. Đồng chí Bùi Văn Biên

11. Đồng chí Bùi Văn Bẩng

12. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh

13. Đồng chí Bùi Văn Tặng

14. Đồng chí Bùi Văn San

15. Đồng chí Bùi Văn Vui

16. Đồng chí Bùi Văn Chung

17. Đồng chí Bùi Thị Lan

18. Đồng chí Trần Quang Hồng

19. Đồng chí Bùi Văn Phong

20. Đồng chí Bùi Văn Chủng

21. Đồng chí Bùi Văn Tiện

22. Đồng chí Bùi Văn Lích

23. Đồng chí Bùi Văn Đức

24. Đồng chí Bùi Thị Dung

25. Đồng chí Bùi Thị Thương

26. Đồng chí Bùi Văn Xiệm

27. Đồng chí Bùi Trung Thực

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vũ Bình gồm 08 đồng chí. Chỉ định đồng chí Bùi Văn Biên, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Vũ Bình; Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy xã Vũ Bình gồm: Trần Quang Hồng, Bùi Văn Chủng, Bùi Văn Tự, Bùi Văn Phong, Bùi Văn Bẩng, Bùi Văn Ngàn./.

 

 

Bùi Mai                                           

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Bùi Thị Mai