Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành nội dung chương trình làm việc. Chủ tọa kỳ họp gồn các đồng chí: Đồng chí Bùi Văn Hành – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND; đồng chí Bùi Văn Kía – Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Bemac-ky2

Kỳ họp thứ 12 - HĐND huyện Lạc Sơn khóa XIX đã thành công tốt đẹp

 

Kỳ họp đã xem xét, đánh giá kết quả đạt được và những việc chưa làm được. Đồng thời, chỉ rõ nguyên nhân và rút ra các bài học kinh nghiệm trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế- xã hội (KT-XH) và ngân sách Nhà nước của huyện năm 2019; quyết định các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT- XH và thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2020, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Trong ngày làm việc cuối cùng, Kỳ họp tiến hành phần thảo luận của đại biểu HĐND huyện; chất vấn và trả lời chất vấn; nghe lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, ngành chức năng huyện trả lời các kiến nghị, vấn đề cử tri, đại biểu HĐND quan tâm. Đồng thời, đại diện UBND huyện báo cáo và giải trình thêm một số vấn đề được HĐND huyện và cử tri huyện nhà quan tâm và thông qua Nghị quyết quan trọng ở các lĩnh vực KT-XH, quốc phòng - an ninh … thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.

DBvong-Ky12

TPKTHT-ky12

Các đại biểu thực hiện thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn và giải trình tại kỳ họp

DcDiep-baocaogiaitrinh

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Điệp làm rõ các vấn đề liên quan đến tình hình KT-XH năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH năm 2020.

Theo đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Điệp, năm 2019, trong bối cảnh tình hình KT-XH trong nước tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, lãnh đạo huyện đã tập trung lãnh, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Cụ thể, năm 2019, huyện21/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra, tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 12,06%; cơ cấu các ngành chuyển dịch hợp lý theo hướng phát triển, nông nghiệp chiếm 38,2%, công nghiệp – xây dựng chiếm 28,8%, thương mại – dịch vụ chiếm 33,0%; tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 104,6%KH, tổng sản lượng lương thực đạt 68.624,28 tấn; toàn huyện có 09 xã đạt 19/19 tiêu chí; 03 xã đạt từ 10 – 15 tiêu chí; 16 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí; không có xã đạt dưới 10 tiêu chí. Thu nhập bình quân toàn huyện đạt 40,8 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 15,19%. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được triển khai rộng khắp tạo không khí vui tươi, phấn khởi; chế độ, chính sách đối với các đối tượng chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm giải quyết; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không có đột xuất, bất ngờ xảy ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Kinh tế phát triển chưa mạnh, chưa tương xứng với tiềm năng, thiếu bền vững; số thu ngân sách còn thấp; hạ tầng kinh tế, xã hội còn chưa đảm bảo, thiếu đồng bộ; chất lượng xây dựng nông thôn mới ở một số xã chưa cao, thiếu bền vững; đời sống vật chất, tinh thần người dân còn nhiều khó khăn, thu nhập vẫn còn thấp; sản xuất nông nghiệp chưa phát huy hiệu quả và thiếu tính liên kết; công tác y tế, phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển chưa mạnh; tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn yếu tố phức tạp, tệ nạn xã hội vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ, tai nạn giao thông chưa giảm…

DcKia-Ky12

Đồng chí Bùi Văn Kía - Phó Chủ tịch HĐND huyện điều hành thông qua các Nghị quyết

BieuquyetNQ-ky12

Đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại Kỳ họp

Trên cơ sở thảo luận, xem xét báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND, ý kiến các đại biểu HĐND, HĐND huyện đã thông qua các nghị quyết theo thẩm quyền như: Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020; Nghị quyết về Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2020; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020. Hội đồng nhân dân huyện đã tiến hành cho thôi chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện đối với 01 đồng chí có quyết định chuyển công tác; tiến hành bầu bổ sung 02 đồng chí Ủy viên UBND huyện đúng quy định.

DcHanh-khaimcky12

Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện Bùi Văn Hành phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bùi Văn Hành đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, ngành chức năng có liên quan đã có các bài thảo luận, báo cáo bằng văn bản và trực tiếp trả lời chất vấn, giải trình. Tại phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, các vấn đề được đại biểu HĐND huyện lựa chọn là xác đáng, phù hợp với thực tế. Nội dung trả lời chất vấn, giải trình đã thể hiện thẳng thắn và trách nhiệm, làm rõ hầu hết các vấn đề mà đại biểu đưa ra cũng như đã làm rõ được các vấn đề mà cử tri trên toàn huyện quan tâm.

Với những nghị quyết đã thông qua tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bùi Văn Hành đề nghị, sau kỳ họp, Thường trực UBND huyện và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, ngành chức nănghuyện tập trung thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2020 đã được HĐND huyện thống nhất thông qua.

Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện Bùi Văn Hành nhấn mạnh: Năm 2020, là năm quyết định việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 5 năm (2015 – 2020) mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lạc Sơn lần thứ XXVI và Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX đã đề ra. Nhiệm vụ của toàn huyện chúng ta trong năm 2020 là rất nặng nề, đòi hỏi sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn huyện Lạc Sơn. Đồng chí yêu cầu Ủy ban nhân dânhuyện kịp thời cụ thể hóa Nghị quyết HĐND huyện, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thật tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020 và tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, ý kiến chất vấn của Đại biểu HĐND huyện để triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Đề nghị các Tổ Đại biểu và Đại biểu HĐND huyện kịp thời báo cáo kết quả Kỳ họp với cử tri; chủ động hơn nữa trong hoạt động giám sát, tiếp công dân, tiếp xúc cử tri để lắng nghe ý kiến của cử tri và nhân dân; kịp thời phản ánh với HĐND, UBND huyện và các cơ quan liên quan; nắm bắt nội dung các nghị quyết của HĐND huyện và tình hình kinh tế - xã hội để trao đổi trực tiếp với cử tri. Đề nghị Thường trực, các Ban của HĐND huyện, UBND huyện và các cơ quan theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND huyệnđã thông qua.

Thay mặt HĐND huyện, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ và vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra của năm 2020, quyết tâm hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2015 – 2020 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đã đề ra./.

 

 

Bùi Mai          

 

Văn bản mới

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

 

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

THHTVBbaucu

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

12803540
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
2620
6775
9395
3373552
126521
174429
12803540

Your IP: 3.215.79.116
2021-06-21 06:58

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction