Chính trị

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Ngày 15/11/2019, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tổ chức họp thông qua báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và báo cáo kết quả tự chấm điểm thi đua năm 2019. 

 

UBKThop

Quang cảnh Hội nghị

 

Tính đến hết tháng 10 năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tham mưu và thực hiện hoàn thành 100% các cuộc kiểm tra giám sát của Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủyđã đề ra.

Kết quả, đã thực hiện được 41 cuộc, trong đó; Giám sát 10 tổ chức đảng và 11 đảng viên; kiểm tra 13 tổ chức đảng và 06 đảng viên; thi hành kỷ luật 01 đảng viên. Theo Điều 32 điều lệ Đảng,tổng thực hiện 28 cuộc, trong đó:kiểm tra 06 tổ chức đảng; giám sát 03 tổ chức đảng và 04 đảng viên; kiểm tra dấu hiệu vi phạm 03 tổ chức và 05 đảng viên; thi hành kỷ luật đối với 07 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban chấp Đảng bộ huyện, Ban thường vụ Huyện ủy giám sát thường xuyên đối với các tổ chức đảng và đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Việc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được quan tâm thực hiện tốt, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần giáo dục, phòng ngừa, cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe và ngăn chặn kịp thời những tổ chức đảng và đảng viên có biểu hiện vi phạm; đồng thời giúp cho đảng ủy cơ sở nắm chắc hơn về nghiệp vụ chuyên môn để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát./.

 

Bùi Thượng Đình (Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy)

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị TTTĐT