Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Ngày 08/11/2019, Ban Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức Hội nghị chuyên đề về quán triệt, triển khai Kết luận số 102-KL/HU, ngày 23/10/2019 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác cán bộ; công tác phát triển đảng viên mới. Dự Hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; lãnh đạo, chuyên viên Ban Tổ chức và Văn phòng Huyện uỷ.

IMG20191108085327

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Lịnh - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ đã quán triệt Kết luận số 102-KL/HU, ngày 23/11/2019 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về chủ trương bố trí, sắp xếp cán bộ cấp xã diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026. Theo đó, “nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026, các chức danh Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn phải có trình độ chuyên môn đại học và trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; đồng thời, có các chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên và trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định”. Từ đó, nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn chức danh cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Tính đến ngày 01/11/2019, huyện Lạc Sơn có tổng số cán bộ cấp xã diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý là 144 đồng chí (thiếu 07 đồng chí); số cán bộ thiếu tiêu chuẩn là 63 đồng chí. Tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ là 8.020 đảng viên, chiếm 5,6% dân số toàn huyện; tiến độ phát triển đảng viên so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (tính đến tháng 11/2019) đạt 1.104/1.250 = 88,3%.

Thảo luận tại hội nghị, các đồng chí đại biểu đã tập trung phân tích làm rõ thực trạng cán bộ cấp xã diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý và công tác phát triển đảng viên trong thời gian qua; đồng thời đề ra những giải pháp công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025 và công tác phát triển đảng thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hành - TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu đảng bộ các xã, thị trấn, nhất là người đứng đầu phải chủ động và có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, đánh giá lại quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý đã được phê duyệt để làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự theo quy định; quan tâm bố trí, sắp xếp cán bộ đủ tiêu chuẩn vào các chức danh có cơ cấu tham gia cấp uỷ khoá mới; đồng thời có giải pháp sắp xếp hợp lý các trường hợp cán bộ đương nhiệm thiếu tiêu chuẩn; quan tâm chuẩn bị nguồncán bộ cả trước mắt và lâu dài. Đối với công tác phát triển đảng viên, đồng chí Bùi Văn Hành yêu cầu các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo về công tác phát triển đảng và hướng dẫn dự sinh hoạt chi bộ theo Quy định số 32-QĐi/TU, ngày 17/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; phấn đấu kết nạp đảng viên mới đạt chỉ tiêu nghị quyết đại hội chi, đảng bộ đề ra; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ phụ trách các vùng, các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách các chi, đảng bộ cần nêu cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc trong công tác phát triển đảng; đồng thời đưa tiêu chí phát triển đảng viên mới của các chi, đảng bộ làm căn cứ đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm, đặc biệt là người đứng đầu cấp uỷ cơ sở./.

 

Bùi Thị Lan (Văn phòng Huyện ủy)

Văn bản mới

Kết luận HNTT đánh giá tình hình KTXH, QPAN tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 và đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn đầu

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Kết luận HNTT đánh giá tình hình KTXH, QPAN tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 và đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn đầu

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Kết luận HNTT đánh giá tình hình KTXH, QPAN tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 và đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn đầu

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Kết luận HNTT đánh giá tình hình KTXH, QPAN tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 và đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn đầu

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Kết luận HNTT đánh giá tình hình KTXH, QPAN tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 và đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn đầu

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Kết luận HNTT đánh giá tình hình KTXH, QPAN tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 và đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn đầu

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Kết luận HNTT đánh giá tình hình KTXH, QPAN tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 và đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn đầu

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Kết luận HNTT đánh giá tình hình KTXH, QPAN tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 và đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn đầu

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 

HD-dichvucongtr1

 

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

11267458
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
46
6186
51681
1792232
188290
213106
11267458

Your IP: 18.207.106.142
2020-09-27 00:12

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 

 

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction