Chính trị

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Tháng 10/2019, Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy đã tiến hànhhọp định kỳ để xem xét, kết luận một số nội dung về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

UBKT hop

Toàn cảnh Hội nghị

Tại kỳ họp, UBKT Huyện ủy đã nghe báo cáo củaĐoàn kiểm tra đối với 02 tập thể và 01 cá nhân, hội nghị đã thảo luận và thống nhất kết luận hình thức xử lý, yêu cầu 02 tập thể và 01 cá nhân phải nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm những nội dung được kiểm tra. Hội nghị đã tiến hànhbỏ phiếu quyết định thi hành kỷ luật đối với 01 đảng viên vi phạm thuộc Đảng bộ xã Yên Nghiệp bằng hình thức Khai trừ ra khỏi đảng.

Bên cạnh đó, UBKT Huyện ủy đã xem xét, kết luận các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019; qua đó chỉ ra cho tổ chức đảng, đảng viên nhận thấy những tồn tại, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong quá trình lãnh, chỉ đạo, thực hiện các nội dung được kiểm tra, giám sát; kịp thời cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe để các tổ chức đảng, đảng viên thực hiện tốt Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.Từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, bảo đảm sự đoàn kết thống nhất trong Đảng./.

 

Bùi Thượng Đình - Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị TTTĐT