Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Ngày 16/10/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Sơn khoá XXVI tổ chức Hội nghị lần thứ 16 kiểm điểm kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối năm 2019 và bàn một số nhiệm vụ trọng tâm khác. Dự Hội nghị có đồng chí Bùi Tiến Lực - TUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

HN Huyen uy

Quang cảnh Hội nghị

 

Chín tháng đầu năm 2019, với quyết tâm cao của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp Nhân dân trong huyện, kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 2.098 ha, đạt 91% kế hoạch. Chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp, dồn điền, đổi thửa tiếp tục được triển khai thực hiện. Đến nay, toàn huyện chuyển đổi 559,33 ha diện tích đất lúa; cải tạo được 107,4 ha vườn tạp; tổng diện tích cây có múi là 700 ha; dồn điền, đổi thửa được 164,45 ha. Chương trình xây dựng nông thôn mới có nhiều thành tựu. Hoạt động thu hút đầu tư có những chuyển biến rõ nét, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 76,39% kế hoạch năm và đạt 107,13% so cùng kỳ năm 2018; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 76,5% kế hoạch năm, đạt 128,95% so cùng kỳ năm 2018. Các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể thao được quan tâm chỉ đạo; an sinh xã hội xã hội tiếp tục được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tập trung triển khai nghiêm túc, hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền; chú trọng giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ kết quả đạt được 9 tháng đầu năm 2019; chỉ ra hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và đề ra nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối năm. Bên cạnh đó đã thảo luận, cho ý kiến vào Đề cương Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025; thống nhất lựa chọn 02 chi, đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2025 và thống nhất phương án lựa chọn địa điểm tổ chức Đại hội, số lượng đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025,...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hành - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh năm 2019 là năm có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Vì vậy, trong 3 tháng cuối năm 2019, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp trong toàn huyện cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt công tác; triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác tổ chức cán bộ, phát triển đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng; phát huy hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, tập trung giám sát việc thực hiện Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; nâng cao năng lực quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đầu cơ quan hành chính trong thực thi công vụ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quảhoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức hội đặc thù từ huyện đến cơ sở; tổ chức "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; kêu gọi các dự án, các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch; tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp thu ngân sách nhà nước, chống thất thu và nợ đọng thuế, quản lý thu, chi ngân sách đúng quy định, tiết kiệm đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của chính quyền trên các lĩnh vực; tiếp tục chỉ đạo sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cải tạo vườn tạp; thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống Nhân dân, đặc biệt là các đối tượng chính sách, người nghèo. Duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời ứng phó các tình huống không để xảy ra đột xuất, bị động, bất ngờ. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân, 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12); tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy, cờ bạc, hạn chế tai nạn giao thông; tăng cường công tác phòng chống cháy nổ./.

 

Bùi Thị Lan (Văn phòng Huyện ủy)

Văn bản mới

Kết luận HNTT đánh giá tình hình KTXH, QPAN tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 và đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn đầu

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Kết luận HNTT đánh giá tình hình KTXH, QPAN tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 và đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn đầu

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Kết luận HNTT đánh giá tình hình KTXH, QPAN tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 và đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn đầu

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Kết luận HNTT đánh giá tình hình KTXH, QPAN tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 và đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn đầu

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Kết luận HNTT đánh giá tình hình KTXH, QPAN tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 và đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn đầu

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Kết luận HNTT đánh giá tình hình KTXH, QPAN tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 và đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn đầu

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Kết luận HNTT đánh giá tình hình KTXH, QPAN tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 và đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn đầu

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Kết luận HNTT đánh giá tình hình KTXH, QPAN tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 và đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn đầu

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 

HD-dichvucongtr1

 

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

11267431
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
19
6186
51654
1792232
188263
213106
11267431

Your IP: 18.207.106.142
2020-09-27 00:04

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 

 

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction