Chúc mừng năm mới

BanerCMNM2021

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Ngày 19/9/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU, ngày 29/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Văn Hiền - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; các đ/c Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; MTTQ và các đoàn thể huyện; lãnh đạo các phòng Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Kinh tế - Hạ tầng, Nội vụ và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Ct38

Quang cảnh hội nghị

 

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Sơn đã tập trung chỉ đạo công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn huyện. Các cấp ủy, chính quyền, chủ doanh nghiệp và người lao động nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng tổ chức đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước theo tinh thần Chỉ thị số 38-CT/TU, ngày 29/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; quan tâm chỉ đạo ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo sự thống nhất về nhận thức, sự đồng thuận của chủ doanh nghiệp với quan điểm, chủ trương của Đảng; tập trung xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể; chăm lo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác đảng và đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước,...

Kết quả sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU, trong toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp được 383 đảng viên làm kinh tế tư nhân, chiếm 34,28%; thành lập mới 01 chi bộ, tiếp nhận chuyển giao 01 chi bộ từ Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình về trực thuộc Đảng bộ huyện, 01 chi bộ chuyển đổi cổ phần hóa công ty cổ phần Nhà nước thành doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đến nay, toàn huyện có 03 doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước có tổ chức đảng, trực thuộc Đảng bộ huyện Lạc Sơn với tổng số 25 đảng viên, 22 doanh nghiệp thành lập tổ chức công đoàn, 01 doanh nghiệp thành lập tổ chức đoàn thanh niên.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ kết quả đạt được cũng như hạn chế, yếu kém và nguyên nhân sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU, ngày 29/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới như: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 38-CT/TU, Kết luận số 155-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân; tăng cường công tác khảo sát, tiếp cận, thuyết phục, vận động chủ doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng trong doanh nghiệp; các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường phát triển các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp; tăng cường thu hút đầu tư, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước phát triển,...

Cũng tại Hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tặng Giấy khen cho 03 tổ chức cơ sở đảng, 01 cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, 01 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 02 đảng viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU, giai đoạn 2014 - 2019./.

 

Bùi Thị Lan (Văn phòng Huyện ủy)

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

11980878
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
1649
5186
17156
2557774
110866
198183
11980878

Your IP: 3.239.109.55
2021-01-20 04:37

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction