Chúc mừng năm mới

BanerCMNM2021

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Sau 10 năm triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Dân vận khéo", dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền; sự tham gia tích cực của các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở, nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" ngày càng được nâng lên. Công tác dân vận góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, động viên Nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia vào phát triển kinh tế - xã hội. Các mô hình “Dân vận khéo” đã có sự lan toả đi vào cuộc sống của Nhân dân, tạo những tác động tích cực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện.

 

 

IMG 3831

 

 

 IMG 3868

Một số hình ảnh tại Hội thi "Dân vận khéo" năm 2017

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong 10 năm qua được Ban Chỉ đạo huyện triển khai thực hiện có hiệu quả, trong đó chú trọng xây dựng mô hình “Dân vận khéo” đa dạng, phong phú trên các lĩnh vực đời sống xã hội đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Tổng số mô hình “Dân vận khéo” tính đến tháng 6 năm 2019 là 365 mô hình, trong đó: 95 mô hình phát triển kinh tế; 121 mô hình lĩnh vực văn hóa - xã hội; 132 mô hình quốc phòng - an ninh; 17 mô hình xây dựng hệ thống chính trị.

 

Về lĩnh vực kinh tế, xây dựng có hiệu quả các mô hình như: Mô hình “Chăn nuôi gà” của hộ gia đình chị Quách Thị Hòa - xóm Bưng xã Hương Nhượng và gia đình ông Bùi Văn Dựng - xóm Chum xã Hương Nhượng, Mô hình “Cung ứng giống gà và chăn nuôi gà thịt” của hộ gia đình chị Bùi Thị Xa - xóm Đảng 2 xã Chí Thiện cho thu nhập bình quân khoảng 50 đến 70 triệu đồng/lứa/năm; mô hình “Trồng dưa, trồng bí đỏ, mướp đắng lấy hạt” của hộ gia đình ông Bùi Văn Lởi - xóm Be Ngoài xã Chí Đạo và các hộ gia đình tại xóm Ấm, xóm Mới xã Văn Nghĩa cho thu nhập các hộ gia đình là 60 triệu đồng/ha/năm; mô hình “Cung cấp giống cây dổi ươm hạt và ghép dổi” của các hộ gia đình ông Bùi Văn Đẩu, Bùi Văn Dạn và hộ gia đình bà Bùi Thị Trang - xóm Be Trên, hộ gia đình ông Bùi Văn Manh - xóm Be Dưới xã Chí Đạo cho thu nhập 150 đến 300 triệu đồng/năm; mô hình “Trồng bí xanh” của hộ gia đình ông Bùi Văn Minh - xóm Rẽ Vơng xã Phú Lương cho thu nhập bình quân 150 triệu đồng/năm; mô hình trồng ớt, trồng bí xanh của hộ gia đình Bùi Văn Công, Bùi Văn Vĩnh, Bùi Văn Đợi, Vũ Văn Đông, Bùi Văn Lên xóm Nại, xã Tân Mỹ cho thu nhập 60 đến 100 triệu đồng/vụ/năm.

 

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên lĩnh vực văn hóa - xã hội được các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội duy trì, phát triển như: mô hình xây dựng nhà “Mái ấm nông dân” của Hội Nông dân; mô hình “Đoạn đường nở hoa”, “Nhà sạch, vườn đẹp, ngõ xóm văn minh”, “Góp vốn xoay vòng giúp nhau xây dựng công trình vệ sinh”, “Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc”, “Tiếp kiệm nuôi lợn mua bảo hiểm y tế”, “Xóm kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu” của Hội Liên hiệp phụ nữ; mô hình “Đồng đội góp quỹ giúp đỡ nhau xây dựng tường bao và công trình vệ sinh hợp vệ sinh” của Hội Cựu chiến binh; mô hình “Dòng họ khuyến học, khuyến tài” của Hội Khuyến học; mô hình “Thắp sáng ước mơ” của Đoàn Thanh niên; “Mô hình xây dựng nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, việc tang”, "Xây dựng khu dân cư xanh sạch, văn minh" của Đảng ủy xã Vũ Lâm; mô hình “Dòng họ, ổ nhà tự quan”, “Quầy hàng miễn phí dành cho người nghèo” của Mặt trận Tổ quốc thị trấn Vụ Bản; mô hình “Hiến đất xây dựng nông thôn mới” của hộ gia đình ông Bùi Văn Tin - xóm Tuôn xã Ân Nghĩa của Hội Cựu chiến binh... là những mô hình có sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Nhân dân đối với xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

 

Lĩnh vực quốc phòng - an ninh, duy trì, nhân rộng và thực hiện có hiệu quả các mô hình như: mô hình “Tiếng kẻng bình yên” của Đảng ủy xã Bình Cảng; “Hòm thư tố giác tội phạm” của Công an xã Yên Nghiệp’; “Trong nhà ba có, ngoài ngõ ba không” của Công an xã Miền Đồi, Hương Nhượng, Chí Đạo; “Tuần tra canh gác, phòng, chống tai tệ nạn xã hội” của Công an xã Ngọc Sơn; “Dòng họ, ổ nhà tự quả về an ninh trật tự” của Công an xã Thượng Cốc, Văn Sơn, Vũ Lâm, Ân Nghĩa, Nhân Nghĩa, Chí Thiện... đã góp phần tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của địa phương, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước ở các xóm, phố, khu dân cư.

 

Lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, duy trì xây dựng có hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo” như: mô hình “Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh” của xã Miền Đồi, Bình Cảng, Nhân Nghĩa, Tân Lập, Quý Hòa, Chí Thiện; mô hình cải cách hành chính “Một cửa liên thông” của Ủy ban nhân dân huyện và “Một cửa liên thông” tại xã Vũ Lâm; “Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” của Liên đoàn Lao động huyện; “Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu” như xóm Quền xã Bình Cảng, xóm Tôm, xóm Chiềng xã Tân Lập, “Xây dựng hệ thống chính trị xã hội vững mạnh” tại xóm Thăn xã Miền Đồi… Duy trì hoạt động của các “Tổ Dân vận”, khối dân vận vững mạnh, thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

 

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo", trong thời gian tới, huyện Lạc Sơn xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, triển khai thực hiện như:Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền về công tác dân vận, thực hiện tốt Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, duy trì và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” trong toàn huyện; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở phối hợp trong việc làm cầu nối giữa các nhà khoa học, nhà nông và doanh nghiệp trong phát triển kinh tế, thay đổi sản xuất manh mún, nhỏ lẻ sang sản xuất lớn, thành lập Tổ hợp tác, Hợp tác xã liên kết các mô hình “Dân vận khéo” trong sản xuất nông nghiệp, giữ vững tính ổn định trong giá cả sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các cơ quan, đơn vị phối hợp định hướng hỗ trợ xây dựng mô hình điển hình, thường xuyên đôn đốc kiểm tra, giám sát kịp thời trong quá trình thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, định kỳ sơ, tổng kết động viên, biểu dương những mô hình hay, hiệu quả, đồng thời nhắc nhở, đôn đốc các cơ sở chưa thực hiện nghiêm túc; xác định nội dung trọng tâm phong trào thi đua “Dân vận khéo” phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng chú trọng chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, gắn phong trào thi đua của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị“Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ. Coi trọng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ. Chăm lo bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận. Thực hiện phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", tạo ra sự đồng thuận trong xã hội; nâng cao nhận thức về công tác dân vận trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” nhằm tạo sự chuyển biến thực chất trong quan hệ giữa Đảng với Nhân dân, xác định phong trào thi đua “Dân vận khéo” là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị./.

 

Bùi Thị Lan (Văn phòng Huyện ủy)

 

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

11980619
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
1390
5186
16897
2557774
110607
198183
11980619

Your IP: 3.239.109.55
2021-01-20 03:35

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction