Chúc mừng năm mới

BanerCMNM2021

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Ngày 09/9/2019, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả hoạt động tháng 9, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2019. Tham dự có các đồng chí trong Thường trực HĐND, Lãnh đạo các Ban HĐND huyện, Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND huyện. Đồng chí Bùi Văn Hành – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

ThgkyT9

Thường trực HĐND huyện họp thường kỳ triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2019

Trong tháng 8, Thường trực HĐND huyện đã tăng cường cường phối hợp, đôn đốc UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết HĐND huyện đã ban hành. Tiến hành xây dựng và ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm. Chỉ đạo các Ban HĐND huyện xây dựng kế hoạch giám sát 6 tháng cuối năm 2019. Duy trì và tổ chức tốt việc tiếp công dân theo quy định, kịp thời xử lý và giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Tham gia chỉ đạo, thực hiện tốt các nội dung diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống khủng bố huyện năm 2019. Cùng với đó, Thường trực HĐND huyện đã phân công Ban Pháp chế thẩm tra, cho ý kiến đối với Phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện; Ban Kinh tế - Xã hội thẩm tra, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình đường QH4, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn. Các Tổ đại biểu HĐND huyện đã thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ theo quy định; các Đại biểu HĐND huyện đã cơ bản thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu trao đổi về việc triển khai thực hiện nghị quyết về chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2019 của HĐND huyện; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; cho ý kiến về những nội dung dự kiến thông qua tại kỳ họp bất thường HĐND huyện vào cuối tháng 9/2019.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện Bùi Văn Hành đề nghị Thường trực HĐND tập trung chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện và các văn bản, nghị quyết của cấp trên còn hiệu lực; Tổ chức tốt các cuộc giám sát của Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện; Đôn đốc các Tổ Đại biểu HĐND xây dựng kế hoạch và tiến hành giám sát theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp giữa năm 2019 của HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn; chuẩn bị tốt nội dung, chương trình phục vụ Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp bất thường) - HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021; duy trì tốt việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định; Phối hợp với UBND huyện, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn./.

 

 

 

Bùi Mai               

 

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

11980323
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
1094
5186
16601
2557774
110311
198183
11980323

Your IP: 3.239.109.55
2021-01-20 02:31

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction