Chính trị

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Chỉ thị số 31-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nội dung sinh hoạt phù hợp với từng loại hình chi bộ, gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VII). Chất lượng sinh hoạt chi bộ đã tạo được chuyển biến tích cực, chế độ sinh hoạt chi bộ đã đi vào nền nếp, thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Dc Chanh du sinh hoat chi bo

Đồng chí Bùi Văn Chanh - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện dự sinh hoạt tại chi bộ xóm Răng, đảng bộ xã Văn Sơn

 

Việc dự thảo nội dung sinh hoạt và ghi chép biên bản sinh hoạt chi bộ được chi ủy (bí thư) chi bộ chuẩn bị và thực hiện nghiêm túc các bước sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02/03/2012; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đến nay 100% cấp ủy, chi bộ cơ sở đã thực hiện đồng bộ, thống nhất 05 loại sổ sách dùng trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; qua đó đã tạo chuyển biến mạnh trong việc duy trì nề nếp, chế độ và nâng cao chất lượng sinh hoạt và quản lý đội ngũ đảng viên ở cơ sở.

Mỗi kỳ sinh hoạt Đảng, các chi bộ lựa chọn nội dung để tập trung thảo luận, trong đó làm rõ phương hướng thực hiện nghị quyết của chi bộ, mỗi đảng viên đều được phân công nhiệm vụ cụ thể. Các hình thức sinh hoạt được đổi mới như: tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, giao ban vv...; không khí cởi mở, tham gia ý kiến thẳng thắn, kết thúc buổi sinh hoạt, các vấn đề được chủ tọa tóm tắt, thống nhất, cụ thể hóa thành nghị quyết và phân công cho từng cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ.

Việc duy trì thời điểm sinh hoạt định kỳ đối với chi bộ được cấp ủy cơ sở chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, các chi bộ đã duy trì được nề nếp sinh hoạt Đảng, lịch sinh hoạt chi bộ, có trên 70% cấp ủy, chi bộ (kể cả chi bộ cơ quan, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang) thống nhất về thời điểm sinh hoạt định kỳ hàng tháng, tỷ lệ bình quân đảng viên dự 01 buổi sinh hoạt đạt khoảng 90%/tổng số đảng viên, sinh hoạt chi bộ bình quân 10 buổi/01 chi bộ/năm; sinh hoạt chuyên đề bình quân 02 buổi/01 chi bộ/năm.

 

Dc Quang du sinh hoat chi bo

Đồng chí Bùi Văn Quang - UVBCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UB MTTQ VN huyện dự sinh hoạt tại chi bộ xóm Ba Khoang, đảng bộ xã Phúc Tuy

Tập trung lãnh đạo các cấp ủy xây dựng kế hoạch phân công cán bộ chủ chốt theo dõi, dự sinh hoạt định kỳ, thường xuyên với chi bộ; nghiêm túc thực hiện Quy định số 32-QĐi/TU, ngày 17/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình; Công văn số 518-CV/HU, ngày 28/02/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc hướng dẫn dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên trong Đảng bộ huyện. Trong đó, đặc biệt chú trọng tới các chi bộ xóm, phố để nắm bắt tình hình kết quả hoạt động của chi bộ. Đến nay, 100% cấp ủy viên các cấp trong đảng bộ huyện đã xây dựng được kế hoạch dự sinh hoạt chi bộ theo quy định. Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2019, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy đã dự sinh hoạt 19/29 chi bộ đăng ký, đạt 65,52% kế hoạch (trong đó, định kỳ 15 chi bộ, chuyên đề 04 chi bộ). Các đồng chí Ủy viên Ban Ban Chấp hành đảng bộ huyện dự sinh hoạt được 44/106 chi bộ đăng ký, đạt 41,51% kế hoạch (trong đó, định kỳ 56 chi bộ, chuyên đề 07 chi bộ). Các đồng chí Ủy viên Ban Ban Chấp hành đảng bộ xã dự sinh hoạt được 1.322/2.333 lượt chi bộ đăng ký (trong đó, định kỳ 1.189 chi bộ, chuyên đề 133 chi bộ). Qua tham dự các buổi sinh hoạt chi bộ, các cấp ủy viên đã nắm được tình hình, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nảy sinh ở cơ sở./.

 

Thùy Nương (Ban Tổ chức HU)

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị TTTĐT